Działanie 1.4-4.1 POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

K2 Holding SA zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20013, w ramach działania 1.4 wsparcie projektów osi priorytetowej 1 Badania i Rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4.

Projekt „Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych” realizowany był w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.01.04.00-14-135/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-135/09-00 z dnia 15 lipca 2010 roku.

W wyniku realizacji Projektu powstała platforma Oktawave: http://www.oktawave.pl/

 

Archiwum:

 

Linki:

Unia Europejska: http://www.europa.eu/
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/