Działanie 8.2 POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

K2 Holding S.A. zrealizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Projekt „Optymalizacja działalności K2 i Partnerów dzięki automatyzacji procesów zarządzania usługami, aplikacjami, interfejsem i dokumentacją finansową” realizowany był w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.08.02.00-14-225/12 z dnia 22 maja 2013 r.

Archiwum
Zapytanie ofertowe MU 2013-10-14
Zapytanie ofertowe MA 2013-10-14
Zapytanie ofertowe KI 2014-04-11
Zapytanie ofertowe WD 2014-04-11
Zapytanie ofertowe KI 2014-04-11 – wydłużenie terminu
Zapytanie ofertowe WD 2014-04-11 – wydłużenie terminu
Zapytanie ofertowe 2014-11-07 – ABBYY FlexiCapture Distributed
Zapytanie ofertowe 2014-11-07 – ABBYY FlexiCapture Engine
Zapytanie ofertowe 2014-11-07 – ABBYY FlexiCapture Distributed – wydłużenie
Zapytanie ofertowe  2014-11-07 ABBYY FlexiCapture Engine – wydłużenie

Linki:

Unia Europejska: http://www.europa.eu/
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/