Rada Nadzorcza

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w PWSBiA w Warszawie, a także uczestnikiem prestiżowego programu dla wyższej kadry zarządzającej Przedsiębiorczość i Innowacje na Uniwersytecie Stanforda. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie komunikacji korporacyjnej i zarządzania relacjami inwestorskimi. Jest w tym obszarze autorem licznych wystąpień i prezentacji dla spółek notowanych na GPW w Warszawie, Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz uczelni wyższych.

Od 16 lat jest obecny zawodowo w branży nowych technologii, mediów i telekomunikacji, podczas których zarządzał działaniami operacyjnymi, marketingiem i rozwojem biznesu dla polskich i zagranicznych spółek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Obecnie jest Prezesem Zarządu w Burda Media Polska, gdzie odpowiada za strategiczne zarządzanie biznesem połączonych firm Edipresse Polska i Burda Media Polska. W latach 2013 – 2015 był Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Allegro odpowiedzialnym za portale i media ekonomiczne, w tym portal finansowy Bankier.pl.

W latach 2009 – 2013 w ATM S.A. jako Dyrektor ds. Marketingu i Relacji Inwestorskich zarządzał działaniami marketingowymi, PR i procesem sprawozdawczości giełdowej grupy kapitałowej ATM, największego w regionie CEE operatora centrów danych.

W latach 2011 – 2013 pełnił także funkcję Członka Rady Nadzorczej w notowanej na rynku NewConnect spółce mPay, a także Członka Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Stołecznego Warszawy.

W latach 2006 – 2009 pracował w notowanej na GPW w Warszawie spółce Bankier.pl S.A., gdzie jako Dyrektor ds. Marketingu i PR, a później Członek Zarządu odpowiadał za obszar marketingu i relacji inwestorskich.

Maciej Klepacki jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A.

Finansista z doświadczeniem w zarządzaniu inwestycjami. Pracował przy zarządzaniu funduszami akcyjnymi, wycenach przedsiębiorstw, analizach finansowych, modelowaniu finansowym i ładzie korporacyjnym.

Od listopada 2020 roku zarządzający FRAM Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Poprzednio zarządzający funduszami akcji w Skarbiec TFI, zarządzający funduszami w PKO BP Bankowy PTE i kolejno młodszy analityk finansowy, analityk finansowy, młodszy zarządzający portfelem akcji i zarządzający portfelem akcji w Nationale-Nederlanden PTE.

Tytuł CFA. Licencja doradcy inwestycyjnego. Szkolenie z wyceny i analizy spółek na London School of Economics and Political Science. Magister na kierunku finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz licencjat na jednocześnie dwóch kierunkach matematyce i ekonomii na Uniwersytecie Warszawskim.

Jakub Menc jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz licencjonowany doradca inwestycyjny.

Pracował m.in. jako analityk finansowy w Louisiana Departament of Insurance, analitylyk finansowy i doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A., w Credit Suisse Asser Management, PKO/ Credit Suisse TFI S.A. Ponadto członek rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.).

Grzegorz Stulgis jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, zależnym w rozumieniu DPSN2021.

Przez ponad 3 lata pełnił funkcję prezesa zarządu K2 Holding S.A. Aktualnie Fabrity Holding S.A.). W tym czasie przeprowadził transformację Grupy K2, która z sukcesem rozwijała wszystkie obszary aktywności biznesowej. Do inwestorów branżowych trafił biznes chmurowy (spółka zależna Oktawave sprzedana do Netii z Grupy Polsat Plus w czerwcu 2022 roku) oraz biznes marketingowy (spółki zależne Agencja K2 i K2 Precise kupione we wrześniu 2023 r. przez międzynarodową Grupę Altavia), a najważniejszym biznesem grupy stał się szybko rosnący software house Fabrity.

 

Zwrot dla inwestorów w okresie, gdy Paweł Wujec pełnił funkcję prezesa zarządu wyniósł ponad 470%.

 

Wcześniej Paweł Wujec przez 8 lat był dyrektorem Segmentu Internet Agory. W tej roli odpowiadał za wyniki i rozwój biznesów internetowych grupy Agora, obejmujących: media cyfrowe, firmy rozwijające technologie reklamowe i marketingowe, serwisy ogłoszeniowe i inne. Jest współzałożycielem portalu Gazeta.pl – jednego z największych serwisów internetowych w Polsce i współtwórcą wielu innych serwisów grupy Agora – m.in. Sport.pl, Plotek.pl.

 

Paweł Wujec ma bogate doświadczenie w pracy w Radach Nadzorczych, obecnie jest członkiem Rad m.in. spólek Nais i Smartnet (Sotrender), a w przeszłości m.in Yieldbird, AMS i HR Link. 

 

Ukończył zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim i program MBA UW/ University of Illinois. Karierę zawodową rozpoczął w 1991 roku jako dziennikarz. Jest także (wspólnie z Robertem Rządcą) autorem podręcznika „Negocjacje”.

 

Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1991-1993 pracował w Ministerstwie Finansów zajmując się programem restrukturyzacji banków państwowych. Następnie, do 1997 r. był Wicedyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej banku PBK S.A. Od 1997 r. do 2000 r. związany był z bankiem inwestycyjnym Credit Suisse First Boston. Ostatnio na stanowisku Vice President.

Janusz Żebrowski był współzałożycielem K2 Holding Provider s.c. – spółce cywilnej złożonej przez Michała Lach, która później została przekształcona w K2 Holding S.A. W okresie lipiec 2000 r. – październik 2003 r. był Wiceprezesem Zarządu K2, odpowiadającym za zarządzanie finansami Spółki. Od listopada 2003 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym K2 Holding S.A. Od początku 2007 r. do 31 października 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od początku pracy w K2 nadzorował wszystkie kluczowe projekty takie jak pozyskanie finansowania ze strony funduszu VC, przeprowadzenie IPO, akwizycje i nowe przedsięwzięcia utrzymując jednocześnie kontakt z głównymi klientami i partnerami.

Poza wspieraniem rozwoju biznesów tworzących Grupę Fabrity, Janusz Żebrowski zarządza portfelem inwestycji Fundacji Rodzinnej Łęg/Klony. Fundacja jest inwestorem m.in. Antymateria, Werksztat, Urvis, CottonBee, Karmnik, Juo i Znika. Janusz Żebrowski pełni także rolę Venture Partnera funduszu Bitspiration.

Janusz Żebrowski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej Fabrity Holding S.A. w rozumieniu Ustawy o biegłych rewidentach, zależnym w rozumieniu DPSN2021.