Działanie 6.1 POIG

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

K2 Holding SA zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Projekt „Opracowanie planu rozwoju eksportu usług K2 Holding S.A.” realizowany był w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.06.01.00-14-126/09-00 z dnia 23 lutego 2010r.

Projekt „Wdrożenie planu rozwoju eksportu usług K2 Holding S.A.” realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.06.01.00-14-239/10-00 z dnia 13 grudnia 2010r.

Archiwalne zapytanie ofertowe związane z realizacją tego projektu może być pobrane tutaj.

Linki:

Unia Europejska: http://www.europa.eu/
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/