Walne zgromadzenia

20.06.2024 | GODZ. 10:30

Zwyczajne walne zgromadzenie Fabrity Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.266.022
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.266.022

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2023 r. oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na Raporty | Raporty okresowe w zakładce „2023” „Roczne”.

 

 

Regulamin Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. dostępny jest na O nas | Dokumenty korporacyjne

31.10.2023 | GODZ. 10:00

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Fabrity Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.458.522
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.458.522

27.06.2023 | GODZ. 10:30

Zwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.467.655
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.467.655

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2022 r. oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na Raporty | Raporty okresowe w zakładce „2022” „Roczne”.

Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. dostępny jest na O nas | Dokumenty korporacyjne

17.12.2020 | GODZ. 10:00

Nadzwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.319.005
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.319.005

18.11.2020 | GODZ. 10:00

Nadzwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.319.005
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.319.005

20.08.2020 | GODZ. 10:00

Zwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.485.032
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.485.032

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2019 r. oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na Raporty | Raporty okresowe w zakładce „2019” „Roczne”.

Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. dostępny jest na O nas | Dokumenty korporacyjne

18.06.2019 | GODZ. 11:00

Zwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.485.032
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.485.032

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2018 r. oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na Raporty | Raporty okresowe w zakładce „2018” „Roczne”.

Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. dostępny jest na O nas | Dokumenty korporacyjne

19.06.2018 | GODZ. 11:00

Zwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.485.032
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.485.032

07.02.2018 | GODZ. 10:00

Nadzwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.485.032
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.485.032

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2017 r. oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na Raporty | Raporty okresowe w zakładce „2017” „Roczne”.

Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. dostępny jest na O nas | Dokumenty korporacyjne

20.06.2017 | GODZ. 10:00

Zwyczajne walne zgromadzenie K2 Holding S.A.

Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia – 2.485.032
Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia – 2.485.032

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2016 r. oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na Raporty | Raporty okresowe w zakładce „2016” „Roczne”.

Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Holding S.A. dostępny jest na O nas | Dokumenty korporacyjne