Polityka dywidendowa

Uchwalona przez Zarząd K2 Internet S.A. (aktualnie Fabrity Holding S.A.), w dniu 1 kwietnia 2015 r. polityka dywidendowa zakłada coroczną wypłatę dywidendy Akcjonariuszom Spółki w wysokości minimum 50% skonsolidowanego zysku netto z działalności operacyjnej za rok poprzedni, przy uwzględnieniu potrzeb inwestycyjnych oraz przy założeniu, że struktura Grupy Fabrity Holding pozostanie bez zmian.