Oferta publiczna akcji

Dnia 31 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny K2 Internet S.A. (aktualnie Fabrity Holding S.A.), na podstawie którego oferowanych było 750.000 Akcji Oferowanych, w tym:

  • do objęcia 330.000 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla Obecnych Akcjonariuszy,
  • do sprzedaży 420.000 Akcji Zbywanych, zwykłych na okaziciela, będących własnością bmp AG, Pana Michała Lacha i Pana Janusza Żebrowskiego, w tym 369.600 Akcji Zbywanych należących do bmp AG, 32.000 Akcji Zbywanych należących do Pana Michała Lacha i 18.400 Akcji Zbywanych należących do Pana Janusza Żebrowskiego.

Ponadto w zależności od wyników procedury budowania Księgi Popytu („bookbuilding”) bmp AG mogło podjąć decyzję o zaoferowaniu do sprzedaży dodatkowo nie więcej niż 354.960 Akcji Zbywanych.

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym było 1.700.000 Akcji Istniejących (w tym Akcje Zbywane), do 330.000 Praw do Akcji serii H oraz do 330.000 Akcji serii H (w zależności od liczby Akcji serii H przydzielonych w Ofercie Publicznej). W dniach 31 marca – 4 kwietnia Zarząd Spółki przeprowadził Roadshow i budowę Księgi Popytu. 8 kwietnia Zarząd K2 Holding S.A. ustalił Cenę Emisyjną na 25 PLN za jedną Akcję Oferowaną. W dniach 9 – 11 kwietnia odbyły się zapisy na akcje Spółki. W dniu 15 kwietnia 2008 r. został dokonany przydział Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożyli zapisy bez Zaproszeń, przydzielono 63 523 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcje serii H). Inwestorom, którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia, przydzielono 258 523 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane) i 266 477 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcji serii H). Złożone przez Inwestorów zapisy nie zostały zredukowane.