Grupa K2 Holding z najlepszymi wynikami operacyjnymi od 6 lat

Grupa K2 zanotowała w pierwszym kwartale 2017 roku najlepsze wyniki operacyjne od sześciu lat. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte dane finansowe było zwiększenie rentowności biznesu agencyjnego związane z wdrażanymi nowymi procesami kosztorysowania, prowadzenia i kontroli projektów, skokowy wzrost sprzedaży w segmencie mediowym oraz dalszy szybki rozwój Fabrity.Czynniki te zaowocowały: wzrostem sprzedaży skonsolidowanej o 30%, wzrostem sprzedaży z usług własnych […]