Grupa K2 Holding z najlepszymi wynikami operacyjnymi od 6 lat

Grupa K2 zanotowała w pierwszym kwartale 2017 roku najlepsze wyniki operacyjne od sześciu lat.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na osiągnięte dane finansowe było zwiększenie rentowności biznesu agencyjnego związane z wdrażanymi nowymi procesami kosztorysowania, prowadzenia i kontroli projektów, skokowy wzrost sprzedaży w segmencie mediowym oraz dalszy szybki rozwój Fabrity.
Czynniki te zaowocowały:

  • wzrostem sprzedaży skonsolidowanej o 30%,
  • wzrostem sprzedaży z usług własnych o blisko 17%;
  • osiągnięciem wyniku operacyjnego na poziomie 240 tys. zł w porównaniu do straty w pierwszym kwartale 2016 roku na poziomie 1.235 tys. zł (wzrost wyniku o 1,6 mln zł).


Jednocześnie wynik EBITDA wzrósł w porównaniu do 1 kw. 2016 r. o 1,7 mln zł z wartości ujemnej 128 tys. do plus 1.573 tys. zł. Rentowność operacyjna wyniosła 1% i była wyższa o 7,4 p.p. w stosunku do rezultatu z roku poprzedniego.
Najistotniejszy, bo 64-procentowy wzrost przychodów odnotował segment mediowy Grupy K2. Wpływ na osiągnięty wynik miała bieżąca obsługa kluczowych Klientów, m.in. Nutricia z Grupy Danone, Carrefour, PZU, czy Nutropharma, stałe poszerzanie zakresu świadczonych usług dla obecnych Klientów oraz nawiązana współpraca z nowymi partnerami, m.in. firmą Shell, Ultimo oraz markami MEED, Canpol Babies i LOVI.

Segment agencyjny w pierwszym kwartale br. zwiększył przychody ze sprzedaży o 3,5% i o blisko 5% przychody ze sprzedaży usług własnych. W tym czasie Agencja prowadziła działania dla wszystkich dotychczasowych znaczących Klientów,  jak również nawiązała współpracę z marką Lay’s, należącą do Frito Lay Poland Sp. z o.o. z grupy PepsiCo,  światowego lidera w produkcji artykułów spożywczych i napojów. Współpraca z Lay’s obejmuje 7 rynków: polski, czeski, słowacki, węgierski, grecki, turecki  oraz rumuński.

FABRITY, spółka w Grupie K2 dostarczająca biznesowe rozwiązania IT w pierwszym kwartale br. znacznie  poszerzyła współpracę z unijną agencją Frontex, nawiązała współpracę z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w ramach którego dostarcza oprogramowanie wspierające prowadzenie badań klinicznych. Rozpoczęła również realizację kilku kluczowych projektów, o znacznych wartościach budżetów, ze swoimi stałymi klientami, w szczególności z międzynarodową firmą z branży elektrotechnicznej oraz z branży farmaceutycznej.
Ponadto pozyskała kilku nowych klientów w Polsce i za granicą, w tym w Niemczech, w obszarze dostarczania wyspecjalizowanych usług zrządzania procesami biznesowymi z międzynarodową firmą z sektora nowych technologii oraz firmą z branży usług medycznych.
Po pierwszym kwartale, oceniając perspektywy rozwoju biznesu, utrzymujemy prognozę wzrostu sprzedaży usług własnych r/r na poziomie nie niższym niż 15%.

Przychody z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej Oktawave w pierwszym kwartale br. osiągnęły wartość o 8% wyższą niż w analogicznym okresie roku 2016. Wśród nowych klientów pojawiły się firmy takie jak VIVE Textile, Zachęta czy Fundacja WWF Polska. Wynik EBITDA segmentu infrastrukturalnego wzrósł w stosunku do pierwszego kwartału 2016 również o 8%, przy spadku przychodów segmentu o 1,4% wynikającym z obniżenia poziomu sprzedaży usług hostingu klasycznego.

Wyniki pierwszego kwartału przekraczają nasze wcześniejsze oczekiwania i dają relatywnie dobrą bazę do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników za cały 2017 rok. Perspektywy na kolejne kwartały są optymistycznie i spodziewamy się dalszego rozwoju biznesu. Jednocześnie należy pamiętać, że tak istotna różnica jaką mamy między wynikami pierwszego kwartału b.r. a wynikami zeszłorocznymi, nie powinna być traktowana jako wyznacznik dla wyników kolejnych kwartałów tego roku.

– mówi Tomasz Tomczyk, Prezes Zarządu K2 Holding.