Wyniki za trzeci kwartał Grupy K2: Fabrity z najwyższymi w swojej historii kwartalnymi wynikami sprzedaży, dalszy rozwój K2 Bots.AI oraz Oktawave

Grupa K2 Holding podała do publicznej wiadomości wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku. Obok słabszych wyników segmentu agencyjnego na pierwszy plan wysuwają się najwyższe w historii wyniki kwartalnej sprzedaży FABRITY oraz dalszy pomyślny rozwój K2 Bots.AI i OKTAWAVE. Trzeci kwartał 2019 był dla spółki FABRITY okresem intensywnego wzrostu i rozwoju. Firma zanotowała najwyższe w swojej historii kwartalne wyniki […]