Wyniki za trzeci kwartał Grupy K2: Fabrity z najwyższymi w swojej historii kwartalnymi wynikami sprzedaży, dalszy rozwój K2 Bots.AI oraz Oktawave

Grupa K2 Holding podała do publicznej wiadomości wyniki finansowe za 3 kwartał 2019 roku. Obok słabszych wyników segmentu agencyjnego na pierwszy plan wysuwają się najwyższe w historii wyniki kwartalnej sprzedaży FABRITY oraz dalszy pomyślny rozwój K2 Bots.AI i OKTAWAVE.

Trzeci kwartał 2019 był dla spółki FABRITY okresem intensywnego wzrostu i rozwoju. Firma zanotowała najwyższe w swojej historii kwartalne wyniki sprzedaży. Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o 18,3% r/r osiągając rekordowy kwartalny poziom 4,8 mln zł.

FABRITY systematycznie zwiększała w portfelu projektowym udział przychodów pochodzących z rynków zagranicznych, głównie państw DACH, realizowanych zwykle w metodykach zwinnych oraz kontraktowanych w modelu rozliczeń miesięcznych lub w cyklach poniżej 3 miesięcy. Dynamicznie rozwija się również segment outsourcingu.

Do grona klientów FABRITY na przełomie trzeciego i czwartego kwartału dołączył wiodący koncern samochodowy. Niemniej osiągane przez spółkę w 2019 roku wzrosty, w największym stopniu pochodzą z rozwoju istniejącej bazy klientów.

K2Bots.AI, działająca w ramach spółki Agencja K2, koncentruje się na rozwijaniu chatbotów drugiej generacji – botów tekstowych, które rozumieją większość pytań klientów, dzięki czemu jako pierwsze realnie odciążają Contact Center. W ramach przyjętej strategii, w 3 kwartale br. dla dużego klienta z branży retail, zespół realizował wdrożenie pierwszego referencyjnego projektu Chatbota II generacji, którego start zaplanowany jest na przełom roku. Opracowano również PoC („Proof of Concept”) wdrożenia Chatbota dla czołowego banku orz cośaz rozwijano własną technologię „K2BotsFramework”, umożliwiającą efektywne wdrażanie chatbotów drugiej generacji opartych o sztuczną inteligencję od Google.

W trzecim kwartale br. Agencja K2 wygrała przetarg na kompleksową obsługę firmy UPC w zakresie strategii i kreacji w mediach tradycyjnych, internecie i BTL-u. We wrześniu br. wystartowała kampania z wykorzystaniem bohatera UPCeusza, przyjaciela rodziny. Kampania cieszy się dobrym przyjęciem widzów, co potwierdzają badania dotyczące kampanii telewizyjnej. W ubiegłym kwartale br. podpisana została umowa z Centrum Nauki Kopernik na projektowanie, wdrożenie i utrzymanie nowego serwisu Kopernik.org.pl i tym samym przedłużenie współpracy z Klientem. Agencja współpracuje z Centrum Nauki Kopernik od 2010r.

Segment Agencyjny osiągnął w trzecim kwartale 2019 roku wyniki finansowe na niższym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wpływ na to miało w dużej mierze zmniejszenie aktywności kilku kluczowych Klientów Agencji. Prowadzone są działania reorganizacyjne oraz nad nową strategią tego segmentu.

Przychody operacyjne Segmentu OKTAWAVE, dostarczającego usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (IaaS) i usługi planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych, narastająco za trzy kwartały 2019 r. osiągnęły dynamikę wynoszącą 7% r.

W zakresie rozwoju organizacji oraz oferty, Spółka odnotowała istotne wydarzenia w postaci uzyskania certyfikatu partnerstwa z Amazon Web Services na poziomie Select, pozytywnie zakończonej re-certyfikacji CSA Star oraz uzyskania statusu Google Approved Technology Provider. Są one wynikiem konsekwentnie wdrażanej strategii działania Spółki opartej o podejście Multicloud, stawiającej nacisk na poszerzenie skali działania poprzez partnerstwa oraz dbałość o bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań.

Pozytywnym sygnałem jest fakt podpisania pierwszych umów realizujących założenia rozwoju w oparciu o podejście „Multicloud”, w szczególności polegające na budowie środowisk opartych o usługę Oktawave Kubernetes as a Service (OKS). Na szczególną uwagę zasługuje kontrakt z Instytutem Ochrony Środowiska na dostarczenie OKS w projekcie ewidencji odpadów w ramach BDO (baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami), realizowanym we współpracy z Ministerstwem Środowiska.

K2 Precise narastająco za trzy kwartały 2019 r. wygenerowała przychody ze sprzedaży o blisko 6% wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Do grona nowych klientów dołączyła między innymi firma Yope, polska marka naturalnych kosmetyków i ekologicznych środków czystości. K2 Precise wygrała przetarg na dalszą obsługę firmy Play w obszarze SEO. W obrębie SEO poszerzono również współpracę z Toyota Bank i PKO Leasing.

Wśród najważniejszych projektów trzeciego kwartału można wymienić kampanię digitalową Bio dla firmy Carrefour, start dużej kampanii dywizji Nutricia Medyczna (produkt Nutridrink), czy wsparcie kolekcji jesiennej oraz jubileuszu firmy Ochnik. Dla firmy Nutropharma, K2 Precise przeprowadziła również działania sponsoringowe w TV oraz kampanię w mediach digital.

We wrześniu br. nowym klientem w obszarze performance marketingu została firma Geo Solar działająca w dziedzinie odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii pozyskiwanej ze słońca (partner IKEA). K2 Precise pozyskało również jesienny budżet telewizyjny firmy Conquest Enterteinment – dystrybutora konsoli i gier Nintendo.