Grupa K2 szacuje rezultaty trzech kwartałów 2021 roku

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-wrzesień 2021 roku. Trzeci kwartał potwierdził wzrostowe trendy. Przychody operacyjne były ponownie wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Szczególnie dobre perspektywy ma działalność segmentu software (Fabrity). Wzrosło też tempo rozwoju segmentu cloud (Oktawave). Wybrane dane finansowe: *Wstępne szacunki, zgodnie z RB 37/2021 Zgodnie z opublikowanym […]