Grupa K2 szacuje rezultaty trzech kwartałów 2021 roku

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-wrzesień 2021 roku. Trzeci kwartał potwierdził wzrostowe trendy. Przychody operacyjne były ponownie wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku. Szczególnie dobre perspektywy ma działalność segmentu software (Fabrity). Wzrosło też tempo rozwoju segmentu cloud (Oktawave).

Wybrane dane finansowe:

*Wstępne szacunki, zgodnie z RB 37/2021

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 zanotowała szacunkowo w okresie trzech kwartałów 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 5 mln zł, do 88,2 mln zł. Pozwoliło to na wypracowanie solidnych wyników finansowych – szacunkowo 9,9 mln zł wyniku EBITDA oraz 4,9 mln zł zysku operacyjnego. W samym trzecim kwartale Grupa K2 szacuje wstępnie osiągnięcie 27,1 mln zł przychodów ze sprzedaży usług i wypracowanie 3,4 mln zł wyniku EBITDA oraz 1,8 mln zł zysku operacyjnego, co oznacza wzrost rezultatów w porównaniu do poprzedniego kwartału i zwiększenie realizowanej marży na poziomie EBIT oraz EBITDA.

 

Trzeci kwartał to przede wszystkim skuteczna sprzedaż w segmentach technologicznych. W segmencie software jesteśmy praktycznie wyprzedani do końca roku, a nasze „maszyny rekrutacyjne” pracują pełną par, aby zwiększyć „moce produkcyjne”, czyli liczebność zespołów projektowych, pracujących dla naszych klientów. W segmencie Oktawave widzimy również ożywienie aktywności klientów – mamy rekordową liczbę leadów i zapytań. Wszystko to powinno przełożyć się na trwały wzrost biznesów w przyszłym roku

– wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A

 

Warto wskazać, iż prezentowane w tym roku wyniki Grupy K2 byłyby wyraźnie wyższe, gdyby firma nie inwestowała w rozwój oraz sferę HR.

 

Prowadzimy strategicznie ważne projekty wspierające nasze biznesy i co bardzo ważne – dynamicznie rozwijamy PerfectBota. Jesteśmy przekonani, że warto inwestować w naszego inteligentnego czatbota o globalnym potencjale sprzedażowym, gdyż jego dotychczasowy track record jest imponujący 

– dodaje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu K2 Holding S.A.

 

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami nastąpi w ramach publikacji pełnego raportu Grupy K2 za trzy kwartały 2021 roku, która jest zaplanowana na 23 listopada br.