Grupa K2 po bardzo dobrym roku 2022 z optymizmem patrzy na szanse roku 2023

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 wypracowała ponad 5,5 razy wyższy zysk netto niż w poprzednim roku dzięki sukcesowi sprzedaży biznesu chmurowego. W ramach przeglądu opcji strategicznych dwie spółki marketingowe zostały również zaklasyfikowane jako aktywa do zbycia. W roku 2023 Grupa K2 spodziewa się utrzymania wysokiego tempa wzrostu biznesu software oraz rozwoju segmentu marketingowego. Wybrane dane finansowe: W […]