Grupa K2 po bardzo dobrym roku 2022 z optymizmem patrzy na szanse roku 2023

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 wypracowała ponad 5,5 razy wyższy zysk netto niż w poprzednim roku dzięki sukcesowi sprzedaży biznesu chmurowego. W ramach przeglądu opcji strategicznych dwie spółki marketingowe zostały również zaklasyfikowane jako aktywa do zbycia. W roku 2023 Grupa K2 spodziewa się utrzymania wysokiego tempa wzrostu biznesu software oraz rozwoju segmentu marketingowego.

Wybrane dane finansowe:

W roku 2022 przychody operacyjne Grupy K2 – czyli wartość pokazująca dynamikę skali działalności operacyjnej – zwiększyły się o ponad 23%, do 67,5 mln zł. Pomimo niesprzyjającego otoczenia Grupa K2 utrzymała poziom EBIT i EBITDA, a dzięki zyskowności transakcji sprzedaży spółki chmurowej Oktawave (21 mln zł w pozycji przychody/koszty finansowe) skonsolidowane zyski brutto i netto znalazły się na rekordowych  poziomach. 

Za nami wyjątkowo dobry rok, choć na jego początku wiele kwestii budziło nasze duże obawy, jak chociażby jeszcze pandemia, już inflacja i presja kosztowa, a do tego wojna w Ukrainie, niepewność rynkowa i pogorszenie nastrojów w gospodarce. Tym bardziej cieszą nas rekordowe pod wieloma względami wartości, jakie wypracowaliśmy – komentuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding.

Rok 2022 był okresem udanej odbudowy skali działalności w K2 Precise, która to spółka z sukcesem rozwija kompetencje martech, a największa spółka Grupy K2 – software house Fabrity – zwiększyła sprzedaż operacyjną o ponad 34%.

Mamy w swoim portfolio dużych klientów korporacyjnych, realizujących dzięki Fabrity kluczowe projekty biznesowe. Rozwijamy skalę działania, zwiększamy zespół. Rozwijamy również nasze kompetencje w zakresie platform low-code’owych oraz technologii blockchain. Otworzyliśmy też kolejną lokalizację, tym razem w Białymstoku. Poszukujemy również ciekawych spółek usługowych z Polski i zagranicy, które moglibyśmy przejąć i które wniosłyby wartość dodaną do naszego biznesu – mówi Tomasz Burczyński, Wiceprezes Zarządu K2 Holding i Prezes Zarządu Fabrity. 

W roku 2022 w Grupie K2 miało miejsce kilka istotnych wydarzeń. W drugim kwartale sfinalizowana została sprzedaż Oktawave (działalność chmurowa) do operatora telekomunikacyjnego Netia z Grupy Polsat Plus. W ramach rozliczenia transakcji do K2 Holding wpłynęło 31,7 mln zł, dzięki czemu Spółka wypłaciła we wrześniu i październiku łącznie aż 8,40 zł dywidendy i zaliczki na dywidendę na akcję (stopa dywidendy powyżej 30% względem kursu akcji z pierwszego półrocza 2022). Z kolei wydarzeniem trzeciego kwartału było pozyskanie 2,5 mln zł finansowania za 15% projektu PerfectBot od dwóch uznanych funduszy – Tar Heel Capital Pathfinder VC oraz KnowledgeHub Starter. Transakcja ta nie tylko potwierdziła wartość, jaką Grupa K2 zbudowała w spółce PerfectBot, ale również stworzyła możliwości przyspieszenia międzynarodowego rozwoju PerfectBota bez zwiększania zaangażowania ze strony Grupy K2. Rozpoczęty został również przegląd opcji strategicznych wobec dwóch spółek segmentu marketingowego (K2 Precise i Agencja K2). 

W ramach przeglądu opcji strategicznych zdecydowaliśmy, że spółki K2 Precise i Agencja K2  zaklasyfikujemy formalnie jako aktywa do zbycia – w całości lub części. Uważamy, że są to na tyle atrakcyjne firmy, że mogą generować wysoką wartość w ramach biznesu potencjalnych nowych właścicieli, a jednocześnie z punktu widzenia akcjonariuszy K2 widzimy większy potencjał skalowania i ekspansji międzynarodowej w segmencie czysto technologicznym. Cechuje się on również wyższymi wycenami giełdowymi – zauważa CEO Paweł Wujec. 

Zarząd K2 Holding oczekuje, że do końca br. mogą nastąpić wiążące decyzje wobec spółek marketingowych.  Z kolei w trakcie najbliższych tygodni ma zostać opublikowana rekomendacja co do podziału zysku roku 2022.