Fabrity Holding zamiast K2 Holding. Zmiana nazwy odzwierciedla ewolucję biznesu

Fabrity Holding S.A. zastąpiła już K2 Holding S.A. Zmiana uchwalona przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowana przez KRS ma związek z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. – Software house Fabrity to obecnie nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW – […]