Fabrity Holding zamiast K2 Holding. Zmiana nazwy odzwierciedla ewolucję biznesu

Fabrity Holding S.A. zastąpiła już K2 Holding S.A. Zmiana uchwalona przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowana przez KRS ma związek z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych.

Software house Fabrity to obecnie nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW – a więc istotna z perspektywy inwestorskiej – odzwierciedlała dominującą rolę Fabrity w wynikach już teraz oraz strategiczne znaczenie biznesu software dla dalszego rozwoju Grupy. Oczywiście, spółki marketingowe (K2 Create i K2 Precise) będą wciąż funkcjonować pod szyldem K2 – znanym i cenionym w swojej branży. Nie planujemy żadnych dodatkowych „rebrandingów”mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu Fabrity Holding.

Konsekwencją zmiany firmy spółki notowanej na GPW będzie zmiana tickera giełdowego, pod jakim notowane są akcje. K2H zostanie zastąpione przez FAB.

W zeszłym roku przychody operacyjne Fabrity stanowiły już blisko 70 przychodów operacyjnych całej Grupy, a udział Fabrity w oczyszczonym skonsolidowanym zysku operacyjnym zbliżył się do 74%. Fabrity rośnie z roku na rok, utrzymując wysoką dynamikę – przychody operacyjne zwiększyły się w roku 2022 o 34%, a EBIT o 45% rdr. W porównaniu z 2019 rokiem przychody operacyjne tej spółki wzrosły aż o 187%, a jej zysk operacyjny o 248%.

– Fabrity konsekwentnie realizuje skuteczną strategię wzrostu w skali międzynarodowej. Mamy wysoko postawione ambicje, zadowolonych i lojalnych klientów oraz potencjał długoterminowego rozwoju, który nie ma ograniczeńkomentuje Tomasz Burczyński, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A. i Prezes Zarządu Fabrity sp. z o.o.

Akcjonariusze giełdowej spółki-matki podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia zdecydowali również o wypłacie 6 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2022, co oznacza wypłatę dodatkowych 4 zł na każdy walor, biorąc pod uwagę wypłaconą w październiku zeszłego roku zaliczkę. Prawo do dywidendy zostało ustalone 4 lipca br., a jej wypłata nastąpi 4 października.

 – Bardzo dobra sytuacja finansowa Grupy pozwoliła na to, aby za lata 2021-2022 do akcjonariuszy trafiło łącznie 12,4 zł na akcję. Rekordowe dywidendy mają oczywiście związek z transakcją sprzedaży chmurowej spółki Oktawave, ale również bieżąca działalność biznesowa Grupy tworzy potencjał wypłaty satysfakcjonujących dywidendpodkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding.