Fabrity Holding podsumowuje rok 2023 i finalizuje strategię na lata 2024-2026

  • Grupa Fabrity Holding utrzymała w minionym roku dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych powyżej 30%, a finalizacja sprzedaży dwóch spółek segmentu marketingowego umożliwia dystrybucję dodatkowych środków do akcjonariuszy;
  • Tegoroczne przejęcie pakietu kontrolnego w Panda Group rozszerza kompetencje Grupy Fabrity Holding o rozwiązania e-commerce, co wpisuje się w cele strategiczne, zakładające również możliwość kolejnych akwizycji podmiotów komplementarnych;
  • Trendy rozwoju sztucznej inteligencji oraz platform low-code mają odzwierciedlenie w ofercie Grupy Fabrity Holding.

 

Technologiczna Grupa Fabrity Holding, w ujęciu już bez sprzedanego pod koniec września zeszłego roku segmentu marketingowego, zanotowała w roku 2023 zwiększenie przychodów ze sprzedaży usług o 28,7% rdr, do 68,7 mln zł, przy czym kluczowe przychody operacyjne (bez refaktur i zakupu usług podmiotów spoza Grupy) skoczyły o 34,2%, do 62,4 mln zł. Wynik EBITDA wzrósł o 13,7% rdr, do 8,6 mln zł, a zysk operacyjny zwiększył się o 28,8% rdr, do 6,4 mln zł. – To był bardzo udany, pracowity rok w Grupie Fabrity Holding, bogaty w istotne wydarzenia. Rozwój współpracy z unijną agencją Frontex, projekty z ABB i pozostałymi kluczowymi klientami oznaczały w efekcie rekordowy rok w historii zależnej spółki Fabrity. To o tyle warte podkreślenia, że cała branża usług IT przeżywała trudne chwile. Z kolei przełomem w spółce PerfectBot było wdrożenie nowej wersji chatbota, opartej na technologii AI. Rok 2023 miał również dla nas wymiar epokowy, związany ze sprzedażą spółek marketingowych i marki K2, czyli podstawowego biznesu w przeszłości, za czym poszła zmiana nazwy spółki i wyklarowanie czysto technologicznego profilu Grupy. To efekt sukcesu misji Pawła Wujca, od którego przejąłem stery całej Grupy – mówi Tomasz Burczyński, od listopada 2023 roku Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A., jednocześnie Prezes Zarządu i współtwórca sukcesu software house’u Fabrity.

– Jasno pokazujemy, że umiemy długoterminowo rosnąć w dwucyfrowym tempie i realizować projekty IT dla dużych, stabilnych klientów w Polsce oraz za granicą, dotychczas w szczególności w krajach niemieckojęzycznych i skandynawskichdodaje Prezes Burczyński.

Grupa Fabrity Holding wypracowała w 2023 roku 14,0 mln zł zysku netto, do czego przyczyniło się zaksięgowanie 9,9 mln zł zysku na transakcji zbycia dwóch spółek segmentu marketingowego.

Jest to drugi najwyższy zysk netto w naszej historii, po wyniku roku 2022, w którym zrealizowaliśmy transakcję zbycia spółki chmurowej Oktawave. Transakcje w połączeniu z dobrymi wynikami bieżącej działalności dają możliwość wyjątkowo wysokich transferów do akcjonariuszy. Dywidenda wypłacona w dwóch ostatnich latach to 12,4 zł na jedną akcję. Już szykujemy skup akcji własnych za kwotę 7,7 mln zł i przewidujemy rekomendację dywidendy, co łącznie oznacza, że w 2024 roku do akcjonariuszy może trafić około 15 mln zł. Dzięki wysokiej dynamice wzrostu powtarzalnego biznesu operacyjnego i aktywności w obszarze M&A widzimy możliwości tworzenia znacznej wartości dla akcjonariuszy również w kolejnych okresach – podkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Grupa Fabrity Holding obserwuje oczekiwania klientów co do wdrażania rozwiązań IT, mogących wspierać rozwój nowych produktów i usług oraz ograniczać koszty operacyjne. W rezultacie rośnie waga transformacji cyfrowej i budowanie dzięki niej przewag konkurencyjnych. Istotne znaczenie mają tu technologie sztucznej inteligencji (AI) oraz rozwiązania low-code, no-code.

Bezpieczeństwo danych, jakość i kontrola wyników blokowały wiele wdrożeń AI w dużych przedsiębiorstwach. Przełomem może okazać się platforma Azure OpenAI, której testy rynkowe właśnie prowadzimy. Jednocześnie chatbot spółki Perfectbot jest oparty o innowacyjny silnik GPT. Z kolei w obszarze platform do łatwego budowania mniej zaawansowanych aplikacji biznesowych spółka zależna Fabrity posiada własne rozwiązanie low-code o nowej nazwie handlowej Fastive, które od kilku lat jest wdrażane u klientów. Fabrity jest także wieloletnim partnerem firm Microsoft i Nintex, oferując usługi wdrożeniowe i rozwój rozwiązań opartych na platformach low-code tych dostawcówmówi Prezes Tomasz Burczyński.

Sprzedaż dwóch spółek segmentu marketingowego jesienią 2023 roku oznaczała wpływ gotówki do Fabrity Holding. Akcjonariusze mogą liczyć dzięki temu na dodatkowy transfer zysków. Walne Zgromadzenie zdecydowało już o skupie akcji własnych po 40 zł za sztukę, łącznie za 7,7 mln zł. Zarząd deklarował również możliwość wypłacenia podwyższonej dywidendy z zysku roku 2023, co w połączeniu z planowanym skupem akcji może łącznie oznaczać około 15 mln zł transferów gotówkowych do akcjonariuszy.

W lutym br. spółka zależna Fabrity kupiła pakiet kontrolny Panda Group (rozwiązania e-commerce). Była to pierwsza transakcja Grupy Fabrity jako strony kupującej. Wcześniej Grupa zdobyła doświadczenie transakcyjne w roli sprzedającego, dzięki czemu Fabrity Holding jest obecnie grupą działającą wyłącznie w segmencie technologicznym – usług i rozwiązań IT. Fabrity planuje kontynuować działania związane z poszukiwaniem szans rozwoju poprzez akwizycje, a w obszarze zainteresowań Grupy są podmioty z segmentu usług i rozwiązań IT, które mogą pozytywnie wpłynąć na poszerzenie kompetencji biznesowych i technologicznych lub na rozwój bazy klientów na wybranych rynkach. Założenia te są spójne z przygotowywaną strategią Fabrity Holding na lata 2024-2026, której prezentacja zaplanowana jest na pierwsze półrocze br.