Fabrity inwestuje w Panda Group i szuka kolejnych komplementarnych firm z sektora usług IT

Poznańska Panda Group dołącza do Grupy Fabrity, uzupełniając jej kompetencje o usługi i rozwiązania z zakresu e-commerce, oparte przede wszystkim o platformę Adobe Commerce (do niedawna Magento). To firma znana z jakości usług, otrzymująca najwyższe noty i nagrody Clutch.io – Magento Top Developers. Spółka Fabrity, należąca do Grupy Fabrity Holding, nabyła 51% udziałów w spółce […]

Akcjonariusze Fabrity Holding zdecydowali o skupie akcji

Do 192,5 tys. akcji po 40 zł za sztukę to finalne parametry planowanego skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, o czym zdecydowali akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 3 stycznia 2024 roku. – W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast obecnie – zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy – ze względów formalnych nie […]

Ogłoszenie dotyczące podjęcia uchwały o umorzeniu akcji

Zarząd Fabrity Holding S.A. przedstawia poniżej treść ogłoszenia, które zostało przekazane do opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i jednocześnie ogłasza poniżej treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie umorzenia akcji: Na podstawie art. 359 § 3 k.s.h. Zarząd Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie […]

Akcjonariusze Fabrity Holding zdecydują o skupie akcji

Do 110 tys. akcji po 70 zł za sztukę to propozycja Zarządu dotycząca skupu akcji własnych, do której przychyliła się Rada Nadzorcza. O finalnych parametrach możliwego skupu akcji zdecydują akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jakie zostało właśnie zwołane na 3 stycznia 2024 roku. – W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast obecnie, zgodnie z tym, […]

Fabrity Holding szacuje wyniki trzech kwartałów 2023 roku

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych i zanotowała solidne wyniki z powtarzalnej działalności biznesowej. Najważniejszym wydarzeniem była finalizacja sprzedaży dwóch spółek segmentu marketingowego, co umożliwia dystrybucję dodatkowych środków do akcjonariuszy. Wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-wrzesień 2023 roku wskazują, że Grupa Fabrity Holding bez sprzedanego pod koniec września […]

Zarząd Fabrity Holding przewiduje około 15 mln zł na dystrybucję do akcjonariuszy

Większość wartości transakcji sprzedaży biznesów marketingowych Grupy Fabrity Holding ma trafić do akcjonariuszy. Zdecyduje o tym Walne Zgromadzenie po zakończonym roku finansowym. – Sprzedaliśmy spółki zależne K2 Precise i Agencja K2 w transakcji o wartości 21,7 mln zł. Sygnalizowaliśmy wówczas, że zamierzamy przekazać w związku z tym kolejną istotną kwotę akcjonariuszom. Na dzień dzisiejszy przewidujemy […]

Prezes Paweł Wujec zakończył transformację holdingui przekazuje stery Grupy Fabrity Tomaszowi Burczyńskiemu

Sukcesja na fotelu CEO zamyka okres przemiany wielobranżowej Grupy K2 w technologiczną Grupę Fabrity, skupioną wokół szybko rosnącego software-house’u. Inwestorzy mogą liczyć na kolejną wysoką dywidendę. – Sprzedaż spółek marketingowych kończy projekt transformacji Grupy K2 (dziś już Grupy Fabrity). W naturalny sposób jest to też koniec mojej misji w Grupie. Jestem dumny z osiągniętych efektów, […]