Grupa K2 z drugim co do wysokości wynikiem EBITDA w historii

Przychody ze sprzedaży w wysokości 109 mln zł. Wynik EBITDA na poziomie 8 mln zł. Grupa K2 po sezonowej poprawie wyników w czwartym kwartale 2018 roku, odnotowała sprzedaż w całym 2018 roku w wysokości 109 mln zł tj. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Osiągnięty wynik operacyjny w wysokości 3 mln zł wraz z ujętymi kosztami programu opcyjnego dla członków kierownictwa spółki zależnej FABRITY Sp. z o.o w wys. 0,7 mln zł, to drugi najlepszy wynik Grupy od 7 lat po rekordowych wynikach roku 2017. Wartość EBITDA za rok 2018 to 8 mln, co jest historycznie drugim najwyższym wynikiem Grupy na tym poziomie.

AGENCJA K2 zanotowała w 2018 roku słabsze od oczekiwań efekty procesów nowobiznesowych, które wraz z sytuacją na rynku pracy osłabiły wyniki segmentu. Z drugiej jednak strony biznes doradczy Agencji – K2 Digital Transformation działający w obszarze innowacji biznesowych rozwijał się szybciej, niż zaplanowano. Zrealizowane zostały takie projekty jak zbudowanie i pilotażowe uruchomienie produktu w ramach startupu rozwijanego dla jednej z korporacji, znajdującej się w zestawieniu TOP20 Global Companies, przygotowanie strategii cyfrowej transformacji procesu sprzedaży i obsługi klienta dla lidera branży ubezpieczeniowej czy digitalizacja procesu generowania leadów B2B dla wiodącej firmy paliwowej. Wzrosła również ilość wdrożeń chatbotów opartych o sztuczną inteligencję, a wraz z premierą Google Assistant w Polsce uruchomiono dla sieci PLAY asystenta głosowego. W efekcie wzrostu tego obszaru biznesu w czwartym kwartale 2018 roku wydzielono z K2 Digital Transformation markę K2Bots.AI, która koncentruje się na rozwijaniu interfejsów konwersacyjnych dla korporacji.

Rok 2018 to dla K2 MEDIA kolejny rok rozwoju usług opartych na analityce danych i zarządzaniu nimi na potrzeby marketingu, komunikacji reklamowej i sprzedaży. Kontynuowano współpracę z większością kluczowych Klientów. Najważniejszym wydarzeniem 2018 r. była wygrana w największym w historii K2 Media przetargu na obsługę grupy spółek DANONE w Polsce, który dotyczył komunikacji wszystkich marek koncernu w ramach kampanii SEM, programmatic oraz paid social. Mimo słabszych wyników działań sprzedażowych, K2 Media oraz K2 Search, działające pod marką K2 Media, odnotowały w 2018 rok drugie najwyższe od czasu powstania w 2013 roku wyniki finansowe.

Miniony rok był dla FABRITY kolejnym z rzędu okresem znacznego rozwoju firmy, wzrostu przychodów i poprawy rentowności. Firma konsekwentnie realizowała przyjętą blisko 3 lata temu strategię, która zakładała przede wszystkim koncentrację na realizacji projektów o istotnej wartości biznesowej dla klientów, a także systematyczne zwiększanie bazy klientów z rynków zagranicznych, z największym naciskiem na kraje DACH i Skandynawię. W 2018 roku firma utrzymała wszystkich  kluczowych klientów. Pojedyncze zdarzenia związane z ograniczeniem realizacji mniejszych projektów zostały zbilansowane rozszerzeniem współpracy z innymi klientami. Powyższe w połączeniu ze skuteczną realizacją założeń związanych z pozyskiwaniem zamówień od nowych klientów zaowocowało  przekroczeniem wyników w stosunku do założonego biznesplanu i istotną kontrybucją do wyniku Grupy K2.

OKTAWAVE w roku 2018 realizowała szereg istotnych projektów rozwojowych. W połowie 2018 roku wybrano lokalizację dla nowego centrum danych w Skawinie pod Krakowem. Z końcem roku zakończono montaż serwerów oraz instalacje łączników sieciowych, a spodziewany termin pełnego komercyjnego oddania do użytku, to trzeci kwartał 2019 roku. W trzecim kwartale ubiegłego roku została uruchomiona usługa OKTAWAVE DNS, która będzie istotnym wsparciem dla klientów korzystających równolegle z wielu centrów danych. Z końcem roku zakończono również realizację projektu Horizon, wspieranego funduszami europejskimi. W ramach projektu powstało szereg produktów m.in. OCK „OKTAWAVE Cloud Keys” – dostarczająca łatwe mechanizmy szyfrowania danych w chmurze dla programistów czy K8S „Kubernetes” – środowisko uruchomieniowe dockerów. Po przeprowadzonych procesach audytu OKTAWAVE ponownie otrzymała certyfikat zgodności z normą IEC/ISO 27001:2013 (ISO 27001) warunków przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej.