Komentarz Prezesa Zarządu — Pawła Wujca do transakcji sprzedaży spółek marketingowych: Agencja K2 oraz K2 Precise na rzecz Altavia Kamikaze