Wyniki trzeciego kwartału Grupy K2

Grupa K2 Holding uzyskała w okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2018 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług w wysokości 75,7 mln zł i były one na poziomie zbliżonym do zeszłorocznego. Wartość skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT wyniosła 1,5 mln zł, a wynik EBITDA wyniósł 5,1 mln zł. Na niższe od ubiegłorocznych wyniki finansowe 3-go kwartału i 9-ciu miesięcy 2018 roku wpływ miały zarówno czynniki o charakterze jednorazowym, jak również odnoszące się do spadku dynamiki sprzedaży.

Pozytywnie na tle analizy segmentowej Grupy wyróżniła się spółka FABRITY Sp. z o.o. reprezentująca segment rozwiązań IT. Osiągając wysoką dynamikę sprzedaży wynoszącą 37% r/r, spółka poprawiła także marżę brutto na sprzedaży o 3,8 p.p. z poziomu 15,4% w  9- ciu miesiącach roku poprzedniego do 19,2% obecnie. Jednocześnie wynik operacyjny segmentu, mimo uwzględnienia kosztów programu opcyjnego dla członków kierownictwa spółki FABRITY Sp. z o.o. w kwocie 0,6 mln zł, pozostał na zbliżonym poziomie.

 

Trzeci kwartał br. był dla FABRITY kolejnym z rzędu rekordowym okresem pod względem poziomu sprzedaży i rentowności. Mimo charakterystycznego dla działalności związanej z tworzeniem oprogramowania na zamówienie, spowolnienia w okresie wakacyjnym, spółka zanotowała w porównaniu do poprzedniego kwartału wzrost przychodów o 2,5% i wzrost sprzedaży usług własnych o 11,2%. Z kolei w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, przychody w trzecim kwartale 2018 roku wzrosły o 37%, a sprzedaż usług własnych o 41%. Wspomniane wzrosty wynikały w największej mierze ze wzrostu liczby projektów realizowanych dla nowych Klientów, których firma pozyskała w ostatnich dwóch kwartałach, jak również z systematycznego poszerzania współpracy z dotychczasowymi Klientami. Szczególnie istotny wzrost przychodów nastąpił w segmencie projektów typu „data management” i „data science”.


Przychody OKTAWAVE, w trzecim kwartale 2018 roku osiągnęły dynamikę r/r wynoszącą 9%, z czego sprzedaż samych usług chmurowych wzrosła w tym okresie o blisko 16%. Głównym czynnikiem wzrostu jest  kontynuacja aktywnej strategii pozyskiwanie klientów w procesach marketingu online, ich konwersja oraz zwiększanie rentowności  po stronie bezpośrednich procesów sprzedażowych. Działania promocyjne skupione były w ubiegłym kwartale na marketingu nowego  produktu – Oktawave DNS oraz kontynuacji marketingu dwóch produktów programu Freetier oraz NAP (Nowy Panel Administracyjny). Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego kwartału było podjęcie przez Edipresse Polska S.A. decyzji o przeniesieniu do Oktawave większości swoich systemów IT. W ramach działań inwestycyjnych OKTAWAVE rozpoczęła w trzecim kwartale proces uruchomienia drugiego centrum danych. Wybrana lokalizacja to Skawina (powiat krakowski), w której znajduje się jedno z najnowocześniejszych centrów danych w południowej Polsce. 


Po trzech kwartałach spółki segmentu mediowego wygenerowały przychody ze sprzedaży usług własnych na poziomie niższym o blisko 7% niż w analogicznym okresie w 2017 r., który był najlepszym okresem w obszarze usług mediowych Grupy K2 od czasu powstania marki K2 Media w 2013 roku. Słabsze wyniki związane są głównie z przesunięciem w czasie realizacji projektów. Trzeci kwartał upłynął pod hasłem formalnego rozpoczęcia współpracy z firmami z grupy spółek DANONE, po zakończeniu wielomiesięcznego przetargu na obsługę marek koncernu w kampaniach SEM, programmatic oraz paid social. Ponadto firma K2 Media wygrała przetarg na przygotowanie strategii i egzekucji mediowej kolejnych kampanii Pracuj.pl. Firma konkurowała w przetargu z największymi domami mediowymi obecnymi na polskim rynku. Kolejną wygraną minionego kwartału jest pozyskanie budżetu na kampanię producenta oprogramowania antywirusowego – firmy ESET. Realizowano również projekty dla takich nowych klientów jak Bioscience z Grupy Neuca, Flying Tiger oraz  trzech brandów USP Zdrowie (Oryal i Berimal) oraz Naturell.


Segment agencyjny zanotował poziom przychodów ze sprzedaży usług własnych za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku o 8,6% niższy w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wpłynęło to negatywnie na poziom wygenerowanych w segmencie zysków. Słabsze wyniki związane są głównie z niedostatecznym tempem pozyskiwania nowych kontraktów oraz sytuacją na rynku pracy.


W trzecim kwartale br. Agencja K2 wsparła cyfrową transformację polskiej służby zdrowia, projektując Internetowe Konto Pacjenta dla 38 mln Polaków. Interfejs użytkownika Internetowego Konta Pacjenta (IKP) zaprojektowany został na zlecenie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), jednostki budżetowej Ministerstwa Zdrowia. Serwis IKP, dostępny pod adresem pacjent.gov.pl, będzie internetową kartą zdrowia każdego obywatela naszego kraju. Spółka przeprowadziła również globalną digitalową kampanię dla CD PROJEKT RED, które powierzyło K2 promocję dodatku do gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon” pt. „Krew i Wino”. Wymagający projekt zakładał realizacje kliku tysięcy materiałów reklamowych w 8 językach oraz ich adaptacje na 11 rynkach. Ponadto dla Lay’s Maxx z Grupy Pepsico Agencja zrealizowała kampanię chipsów na 7 europejskich rynkach. Stworzyła akcję pod hasłem: „Gaming smakuje lepiej z Lay’s Maxx”, której głównym mechanizmem była loteria oparta na opakowaniach produktu. Młodzi fani chipsów mogli wygrać premierowe gry „Need for Speed: Payback”, pieniądze oraz konsole Playstation 4 z technologią VR. W oparciu o ten koncept opracowano i zrealizowano strategię działań marketingowych w Rumunii, Czechach, Słowacji, na Węgrzech, w Grecji, Turcji oraz Polsce.