Akcjonariusze Fabrity Holding zdecydują o skupie akcji

Do 110 tys. akcji po 70 zł za sztukę to propozycja Zarządu dotycząca skupu akcji własnych, do której przychyliła się Rada Nadzorcza. O finalnych parametrach możliwego skupu akcji zdecydują akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jakie zostało właśnie zwołane na 3 stycznia 2024 roku.

W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast obecnie, zgodnie z tym, co  sygnalizowaliśmy, ze względów formalnych nie możemy dokonać zakładanej dystrybucji środków do akcjonariuszy tylko poprzez dywidendę. Dlatego proponujemy w części skup akcji o charakterze dywidendowym – z możliwie wysoką ceną jednostkową, równym traktowaniem wszystkich akcjonariuszy i umorzeniem skupionych akcjiwskazuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Obecny kurs akcji Fabrity Holding to około 36 zł, co oznacza, że proponowana cena skupu jest prawie dwukrotnie wyższa. To oraz proporcjonalna redukcja zapisów, jakie będą mogli złożyć na równych zasadach wszyscy akcjonariusze i planowane umorzenie skupionych akcji podkreślają dywidendowy charakter proponowanego skupu akcji własnych. Po sprzedaży spółek marketingowych z końcem września br. Zarząd w pierwszych symulacjach wskazywał na możliwość łącznej dystrybucji około 15 mln zł w formie dywidendy i/lub skupu akcji własnych, zaznaczając jednocześnie potrzebę weryfikacji kwoty i sposobu dystrybucji środków przed formalnymi propozycjami uchwał na Walne Zgromadzenie. Uchwalenie dywidendy z zysku roku 2023 będzie możliwe po zamknięciu roku finansowego, co powinno dokonać się podczas stosownego Walnego Zgromadzenia.

Do akcjonariuszy za lata 2021-2022 trafiło tytułem dywidendy łącznie 12,4 zł na akcję. Jest to efektem skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022. Kolejna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu br. Poza dynamicznie rosnącym software house’m Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – czatbot nowej generacji, który obecnie komercjalizuje nową wersję produktu opartego na rozwiązaniach AI – model językowy OpenAI (ChatGPT).

Sukces transformacji wielobranżowej Grupy K2 w technologiczną Grupę Fabrity, skupioną wokół software house’u Fabrity, oznaczał wejście w nowy etap rozwoju. Jego podkreśleniem jest nie tylko zmiana nazwy z K2 Holding na Fabrity Holding, ale także powierzenie od listopada br. sterów Grupy Fabrity Tomaszowi Burczyńskiemu, prezesowi i twórcy sukcesu Fabrity.