Komentarz Prezesa Zarządu – Tomasza Burczyńskiego do wyników po 9 miesiącach 2023 r.