Fabrity Holding szacuje wyniki pierwszego kwartału 2024 roku

Wstępne, szacunkowe przychody ze sprzedaży usług technologicznej Grupy Fabrity Holding wzrosły w pierwszych trzech miesiącach br. o 17% rdr, a wynik EBITDA o 12% rdr pomimo wymagającego otoczenia w branży IT i niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN.

Zgodnie ze wstępnymi, szacunkowymi danymi finansowymi za okres styczeń-marzec 2024 roku, Grupa Fabrity Holding osiągnęła 18,9 mln zł przychodów ze sprzedaży usług, co oznacza wzrost o 17% rok do roku. Wypracowany wynik EBITDA szacowany jest na 2,4 mln zł (+5% rdr), zysk operacyjny na 1,8 mln zł (+12% rdr), a zysk netto na 1,3 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do wartości sprzed roku.

Pozytywnie oceniamy pierwszy kwartał br., szczególnie że podobnie jak cała branża doświadczaliśmy wymagających warunków rynkowych. Były one związane przede wszystkim z pogorszeniem koniunktury na rynku IT i wahaniami kursów walut z mocno widocznym trendem umocnienia złotego, co było niekorzystnym zjawiskiem z punktu widzenia eksportera usługwskazuje Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Ostateczne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Fabrity Holding za pierwszy kwartał 2024 roku, którego publikację zaplanowano na 29 maja 2024 r.