Rafał Graboś wzmocni Zarząd Fabrity Holding, który optymalizuje strukturę Grupy i zmierza do kolejnych przejęć

Rada Nadzorcza Fabrity Holding powołała do Zarządu w randze Wiceprezesa Pana Rafała Grabosia. Pozytywnie zaopiniowała również połączenie spółek Fabrity Holding i Fabrity oraz rekomendację wypłaty 3,25 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2023.

Od 1 czerwca br. Zarząd Fabrity Holding (GPW: FAB) stanie się trzyosobowy. Do Prezesa Tomasza Burczyńskiego i Wiceprezesa Artura Piątka dołączy Rafał Graboś, związany z Grupą Fabrity od 2006 roku. Rozpoczął karierę od stanowiska analityka IT w projektach dla klientów z branży finansowej i farmaceutycznej, sukcesywnie obejmując role managerskie z obszaru Service Delivery, często łącząc je z funkcjami analitycznymi, począwszy od roli Project Managera, Delivery Managera, a skończywszy na stanowisku Chief Operating Officera odpowiedzialnego za współpracę i rozwój obecnych klientów Fabrity. Dodatkowo wspierał działania zespołu sprzedaży od strony koncepcyjnej i rozwiązaniowej. Od 2020 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fabrity sp. z o.o. odpowiedzialnego za utrzymanie i rozwój biznesu u aktualnych klientów spółki, realizację planów sprzedaży i rentowności we współpracy z zespołem Delivery Managerów oraz doradztwo strategiczne w projektach dla kluczowych klientów. Dodatkowo nadzoruje procesy zawierania i negocjacji umów z kluczowymi klientami spółki. Jest absolwentem Universität Leipzig ze stopniem doktorskim Wydziału Informatyki i Matematyki na kierunku Sztuczna Inteligencja, autorem kilku publikacji naukowych, visiting reasearcher na Université de Toulouse, byłym wykładowcą Wojskowej Akademii Technicznej.

Rada Nadzorcza giełdowej spółki Fabrity Holding pozytywnie zaopiniowała rozpoczęcie przez Zarząd procesu zmierzającego do połączenia z zależną spółką Fabrity przez jej przejęcie.

Proces połączenia spółki holdingowej z największą spółką operacyjną, jaką jest software house Fabrity,  należy traktować jako element nowego otwarcia i rozpoczęcie budowy Grupy Fabrity w nowym kształcie. Postaramy się przeprowadzić ten proces możliwie szybko, gdyż jesteśmy przekonani, że jest to istotny element w procesach kolejnych przejęć, jakie zamierzamy realizować. Naszą intencją jest aktywnie wykorzystywać możliwości, jakie daje bycie spółką giełdową, aby tworzyć wiarygodną ofertę dla właścicieli przejmowanych spółek na dalszych etapach ich integracji. Rozwijamy się organicznie, ale chcemy również dysponować narzędziami, które mogą przyspieszyć rozwój poprzez transakcje M&A, by tworzyć jeszcze większą wartość dla akcjonariuszypodkreśla Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Połączenie spółek ma również na celu uproszczenie struktury kapitałowej Grupy Fabrity Holding. Oczekujemy także uwolnienia synergii kosztowej w zakresie kosztów administracyjnych i optymalizowania możliwości finansowania rozwoju w transakcjach M&Adodaje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu Fabrity Holding S.A.

Rada Nadzorcza Fabrity Holding pozytywnie wyraziła się również na temat rekomendacji Zarządu co do wypłaty 3,25 zł dywidendy na akcję (łącznie blisko 7,4 mln zł). Zgodnie z nią dniem dywidendy ma być 25 czerwca br., a jej wypłata ma nastąpić 28 czerwca br. O ostatecznych terminach i wysokości dywidendy zadecydują akcjonariusze podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia. Warto jednocześnie wskazać, że w ramach przeprowadzonego w kwietniu br. skupu akcji własnych po 40 zł za walor Fabrity Holding S.A. kupiła zakładaną liczbę akcji (192,5 tys. walorów), reprezentującą 7,83% w kapitale zakładowym. Nastąpiła już również rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem skupionych akcji własnych.

Tym samym spodziewany łączny transfer środków do akcjonariuszy w roku 2024, obejmujący dwa sposoby dystrybucji, tj. już zrealizowany skup akcji własnych i możliwą do wypłaty dywidendę za rok 2023 w rekomendowanej kwocie 3,25 zł na jedną akcję, może mieć wartość blisko 15,1 mln zł. Wpisuje się to w historię wysokich dywidend Fabrity Holding w ostatnich latach, kiedy to łącznie za rok 2021 i rok 2022 do akcjonariuszy trafiło w formie dywidend 29,3 mln zł, tj. 12,4 zł na jedną akcję. Był to rezultat skutecznego rozwoju i dochodowości biznesów grupy oraz sprzedaży spółki Oktawave w czerwcu 2022 r. Tegoroczna dystrybucja środków do akcjonariuszy jest związana z sukcesem sprzedaży biznesów marketingowych we wrześniu zeszłego roku.

Obok dynamicznie rosnącego software house’u Fabrity (spółka zależna), w portfolio notowanej na GPW Fabrity Holding pozostaje też PerfectBot – spółka oferująca czatbota nowej generacji, komercjalizująca obecnie produkt oparty na rozwiązaniach sztucznej inteligencji (GPT). Poza tym, w lutym br. Grupa Fabrity Holding przejęła pakiet kontrolny w poznańskiej spółce Panda Group, specjalizującej się w rozwiązaniach e-commerce i pracuje nad kolejnymi przejęciami komplementarnych podmiotów.