Grupa K2 przyspieszyła z zyskami w II kwartale, optymistyczniej patrzy na drugą połowę roku

Grupa dostarczająca kompleksowe rozwiązania w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego zanotowała w II kwartale wzrost wyniku EBITDA o 870 proc. rdr. Po trudnym roku 2019 kolejny kwartał z rzędu Grupa K2 generuje zyski dla akcjonariuszy i rozwija technologie, dzięki którym korzysta na zmianach rynkowych wokół pandemii SARS-CoV-2. Zarząd optymistyczniej niż przed kwartałem patrzy na drugą połowę roku.

Wybrane skonsolidowane rezultaty finansowe:

 

 

Zanotowaliśmy wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności poza agencyjnym, co jest zrozumiałe w otoczeniu rynkowym, z jakim mieliśmy do czynienia od połowy marca. Po pierwszych miesiącach działania obecnego zarządu zdecydowanie widzimy pozytywne efekty podjętych działań optymalizacyjnych i rozwojowych. Szczególnie cieszy nas sukces segmentu rozwoju oprogramowania (Fabrity)

– wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

Chociaż pandemia koronawirusa nie ma jednoznacznego wpływu na Grupę K2, to efekt zdalnej pracy czy wzrostu znaczenia e-commerce i automatyzacji procesów rodzi szanse rynkowe. W minionym kwartale, w którym gospodarki doświadczyły lock-downu, dla obszarów biznesowych software development oraz mediów, konsekwencje zmian rynkowych wywołanych przez pandemię były korzystne. W segmencie agencyjnym, zgodnie z przewidywaniami, efekt pandemii był negatywny, a w segmencie infrastrukturalnym (Oktawave) nastąpiło jedynie spowolnienie wzrostu.

Zawdzięczamy to nie tylko korzystnym zmianom rynkowym, ale również ogromnemu zaangażowaniu zespołu Grupy K2. W kolejnych kwartałach skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu przyspieszonej transformacji cyfrowej firm, automatyzacji ich procesów biznesowych i rozwiązań e-commerce

– podkreśla Prezes Paweł Wujec.

W pierwszym półroczu 2020 Grupa K2 zanotowała 54,2 mln zł przychodów. Wypracowała jednocześnie 6,8 mln zł EBITDA oraz 3,4 mln zł zysku operacyjnego. Są to wyniki nie tylko wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie zeszłego roku (wzrost EBITDA o 256 proc.), ale również w porównaniu z całym minionym rokiem. W 12 miesiącach 2019 roku Grupa K2 zanotowała bowiem 6,5 mln zł wyniku EBITDA i 1,4 mln zł straty na poziomie operacyjnym. Tymczasem tylko w samym drugim kwartale br. przychody wzrosły o 20 proc. rok do roku, do 27,2 mln zł, wynik EBITDA był prawie 10 razy wyższy niż przed rokiem (3,6 mln zł), a wynik EBIT poprawił się o 3,5 mln zł (zysk operacyjny 1,9 mln zł).

Już w pierwszych trzech miesiącach roku pokazaliśmy, że możemy osiągnąć dwucyfrową rentowność EBITDA. W drugim kwartale wypracowaliśmy jeszcze wyższą zyskowność, jednocześnie znacznie zwiększając sprzedaż. Oczywiście widzimy czynniki ryzyka związane ze zmianami kondycji niektórych klientów. Perspektywy możliwych do wypracowania rezultatów drugiego półrocza 2020 oceniamy jednak obecnie bardziej optymistycznie niż przed kwartałem

– podkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny w K2 Holding S.A.

Warto zauważyć, że porównywalność opublikowanego zysku netto (2,2 mln zł) została zaburzona w ujęciu rok do roku przez wyższe rdr koszty finansowe, z których 0,4 mln zł w I połowie 2020 roku wynika z księgowej operacji przeszacowania wartości w złotych umów leasingu powierzchni biurowych, które opierają się na wartościach w euro (miało miejsce osłabienie złotego, możliwy przeciwny kierunek przeszacowania w kolejnych okresach w sytuacji spadku kursu EUR/PLN).

Spółka zamierza zorganizować w najbliższych dniach spotkanie otwarte dla inwestorów, analityków oraz przedstawicieli mediów.