Zyskowna pierwsza połowa 2020 roku w Grupie K2

Grupa dostarczająca kompleksowe rozwiązania w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego wypracowała w pierwszej połowie 2020 roku lepsze wyniki niż w całym roku 2019. W samym II kwartale rezultat EBITDA Grupy K2 był szacunkowo blisko 10 razy wyższy niż przed rokiem, a rentowność na tym poziomie zwiększyła się o 11,6 pkt. proc.

 Wybrane skonsolidowane rezultaty finansowe:

*szacunki na bazie RB nr 45/2020

 

Widzimy pozytywne efekty podjętych działań optymalizacyjnych i rozwojowych. Wzrost wyniku operacyjnego i EBITDA w głównej mierze jest efektem obniżenia kosztów oraz poprawy zyskowności sprzedaży w ślad za wzrostem skali działań, zwłaszcza w segmencie rozwoju oprogramowania (Fabrity)

– wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

Dla obszarów biznesowych software development oraz mediów konsekwencje zmian rynkowych wywołanych przez pandemię były korzystne. Zawdzięczamy to także ogromnemu zaangażowaniu zespołu pracowników Grupy K2. W segmencie agencyjnym, zgodnie z przewidywaniami, efekt pandemii był negatywny, a w segmencie infrastrukturalnym (Oktawave) obserwowaliśmy spowolnienie wzrostu. W kolejnych kwartałach skupiamy się na maksymalnym wykorzystaniu możliwości rynkowych i trendów, jakie przyspieszyła pandemia, w szczególności w zakresie transformacji cyfrowej firm, automatyzacji ich procesów biznesowych i rozwiązań e-commerce

– dodaje Prezes Paweł Wujec.

W pierwszym półroczu 2020, jak wynika z opublikowanych nieaudytowanych, szacunkowych danych finansowych, Grupa K2 zanotowała 54,2 mln zł przychodów. Wypracowała jednocześnie 6,8 mln zł EBITDA oraz 3,4 mln zł zysku operacyjnego. Są to wyniki nie tylko wyraźnie lepsze niż w analogicznym okresie zeszłego roku (wzrost EBITDA o 258%), ale również w porównaniu z całym minionym rokiem. W czterech kwartałach 2019 roku Grupa K2 zanotowała bowiem 6,2 mln zł wyniku EBITDA i 1,4 mln zł straty na poziomie operacyjnym. Tymczasem tylko w samym drugim kwartale br. przychody wzrosły o 20% rok do roku, do 27,2 mln zł, wynik EBITDA był prawie 10 razy wyższy niż przed rokiem (3,6 mln zł), a wynik EBIT poprawił się o 3,5 mln zł (zysk operacyjny 1,9 mln zł).

Już w pierwszych trzech miesiącach roku pokazaliśmy, że możemy osiągnąć dwucyfrową rentowność EBITDA. W drugim kwartale wypracowaliśmy jeszcze wyższą zyskowność przy jednoczesnym wzroście sprzedaży o jedną piątą rok do roku. Oczywiście widzimy czynniki ryzyka związane z niestabilnością otoczenia rynkowego, ze zmianami kondycji niektórych klientów. Perspektywy możliwych do wypracowania rezultatów drugiego półrocza 2020 oceniamy jednak obecnie bardziej optymistycznie niż przed kwartałem

– podkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny w K2 Holding S.A.

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego Grupy K2 za pierwsze półrocze 2020 roku planowana jest na 27 sierpnia br. Znajdą się w nim szczegółowe dane, objaśnienia i komentarze.