Grupa K2 rozpoczyna kolejny skup akcji

Zarząd technologiczno-marketingowej Grupy K2 podjął uchwałę o rozpoczęciu 4 października br. programu skupu akcji własnych, którego potencjalna wartość przekracza 11,5 mln zł.

Uważamy, iż akcje K2 Holding są niedowartościowane na GPW, dlatego też buy-back jest korzystny dla akcjonariuszy. Obecnie nasza kapitalizacja to niecałe 50 mln zł, podczas gdy generujemy solidne wyniki, płacimy dywidendę i mamy olbrzymi potencjał wzrostu. Nasz zdywersyfikowany biznes w 2/3 oparty jest na technologiach, które odpowiadają na światowe trendy oraz zbadane potrzeby lokalnych firm, jak chociażby w obszarze e-commerce czy cloud 

– wskazuje Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

 

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym (RB 31/2021), skup akcji własnych może trwać do końca czerwca 2024 roku, przy czym jego tempo ogranicza wskaźnik 25% średnich dziennych obrotów w minionym miesiącu (sierpień 2021; możliwy skup do 704 akcji dziennie). Akcje będą nabywane podczas sesji giełdowych w cenie nie niższej niż 1,00 zł i nie wyższej niż 25,00 zł za sztukę (kurs na zamknięciu sesji 31.08.2021 to 20,40 zł). K2 Holding S.A. nabyła już 167,4 tys. akcji własnych, stanowiących 7,2% kapitału, a nowy program skupu akcji własnych zakłada możliwość posiadania przez spółkę do 20% akcji własnych.

Grupa K2 zanotowała szacunkowo w pierwszym półroczu 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 13% rdr, do 61,1 mln zł, co pozwoliło wypracować jej 6,5 mln zł wyniku EBITDA i 3,1 mln zł zysku operacyjnego (RB 29/2021).

Pod koniec czerwca br. akcjonariuszom K2 Holding została wypłacona dywidenda z zysku roku 2020 w wysokości 1,05 zł na akcję (stopa dywidendy ponad 4%). Z kolei ogłoszona w połowie grudnia zeszłego roku strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), ale wskazuje również na oczekiwane wysokie tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów (marketing oraz cloud).