Fabrity inwestuje w Panda Group i szuka kolejnych komplementarnych firm z sektora usług IT

Poznańska Panda Group dołącza do Grupy Fabrity, uzupełniając jej kompetencje o usługi i rozwiązania z zakresu e-commerce, oparte przede wszystkim o platformę Adobe Commerce (do niedawna Magento). To firma znana z jakości usług, otrzymująca najwyższe noty i nagrody Clutch.io – Magento Top Developers. Spółka Fabrity, należąca do Grupy Fabrity Holding, nabyła 51% udziałów w spółce […]

Akcjonariusze Fabrity Holding zdecydowali o skupie akcji

Do 192,5 tys. akcji po 40 zł za sztukę to finalne parametry planowanego skupu akcji własnych w celu ich umorzenia, o czym zdecydowali akcjonariusze podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się 3 stycznia 2024 roku. – W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast obecnie – zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy – ze względów formalnych nie […]

Ogłoszenie dotyczące podjęcia uchwały o umorzeniu akcji

Zarząd Fabrity Holding S.A. przedstawia poniżej treść ogłoszenia, które zostało przekazane do opublikowania w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i jednocześnie ogłasza poniżej treść uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 stycznia 2024 r. w sprawie umorzenia akcji: Na podstawie art. 359 § 3 k.s.h. Zarząd Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie […]

Prezes Paweł Wujec zakończył transformację holdingui przekazuje stery Grupy Fabrity Tomaszowi Burczyńskiemu

Sukcesja na fotelu CEO zamyka okres przemiany wielobranżowej Grupy K2 w technologiczną Grupę Fabrity, skupioną wokół szybko rosnącego software-house’u. Inwestorzy mogą liczyć na kolejną wysoką dywidendę. – Sprzedaż spółek marketingowych kończy projekt transformacji Grupy K2 (dziś już Grupy Fabrity). W naturalny sposób jest to też koniec mojej misji w Grupie. Jestem dumny z osiągniętych efektów, […]

Altavia Kamikaze z międzynarodowej grupy Altavia kupuje markę K2 i spółki marketingowe giełdowego Fabrity Holding

Nowy właściciel kupuje spółki K2 Precise, Agencja K2 (funkcjonującą jako K2 Create) oraz historyczną markę K2. Zamknięta właśnie transakcja ma wartość 21,7 mln zł. Transakcja, wraz z niedawną zmianą nazwy K2 Holding na Fabrity Holding, kończy trzyletnią przebudowę grupy K2 z „wielobranżowego” holdingu reklamowo-mediowo-softwarowo-technologicznego w szybko rosnący biznes software’owy, skupiony w spółce Fabrity. Sprzedaż spółek […]

Fabrity Holding podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych. Trwający przegląd opcji strategicznych dla segmentu marketingowego powinien zakończyć się w drugim półroczu. W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Fabrity Holding bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i K2 Precise zakwalifikowane zostały jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży […]