Fabrity Holding publikuje strategię na lata 2024-2026

Skupienie na wzroście organicznym i akwizycjach ma zapewnić wzrost przychodów średniorocznie (CAGR) o 12-20% przy osiąganiu rentowności na poziomie zysku operacyjnego w wysokości 10-12,5%. Zatrudnienie w perspektywie do końca 2026 roku może osiągnąć do 450-500 osób. Spółka utrzymuje jednocześnie politykę dywidendową. Zatwierdzona przez Radę Nadzorczą strategia Grupy Fabrity Holding na lata 2024-2026 formalizuje misję organizacji […]

Fabrity Holding w I kw. 2024 r.: inwestycje w rozwój oferty, przejęcie Panda Group i dwucyfrowe wzrosty

Technologiczna Grupa Fabrity Holding (GPW: FAB) wyraźnie zwiększyła skalę działania i zysk operacyjny pomimo wymagającego otoczenia w branży IT i niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN. Pierwszy kwartał 2024 roku to również okres inwestycji w obszar „Generative AI”, w rozwój własnej platformy low-code Fastive. Do Grupy Fabrity dołączyła także Panda Group, specjalizująca się w rozwiązaniach e-commerce. Grupa […]

Fabrity Holding szacuje wyniki pierwszego kwartału 2024 roku

Wstępne, szacunkowe przychody ze sprzedaży usług technologicznej Grupy Fabrity Holding wzrosły w pierwszych trzech miesiącach br. o 17% rdr, a wynik EBITDA o 12% rdr pomimo wymagającego otoczenia w branży IT i niekorzystnej zmiany kursu EUR/PLN. Zgodnie ze wstępnymi, szacunkowymi danymi finansowymi za okres styczeń-marzec 2024 roku, Grupa Fabrity Holding osiągnęła 18,9 mln zł przychodów […]

Rafał Graboś wzmocni Zarząd Fabrity Holding, który optymalizuje strukturę Grupy i zmierza do kolejnych przejęć

Rada Nadzorcza Fabrity Holding powołała do Zarządu w randze Wiceprezesa Pana Rafała Grabosia. Pozytywnie zaopiniowała również połączenie spółek Fabrity Holding i Fabrity oraz rekomendację wypłaty 3,25 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2023. Od 1 czerwca br. Zarząd Fabrity Holding (GPW: FAB) stanie się trzyosobowy. Do Prezesa Tomasza Burczyńskiego i Wiceprezesa Artura Piątka dołączy […]

Fabrity Holding S.A. kupiła 7,8% akcji własnych po 40 zł

W skupie akcji własnych o charakterze dywidendowym, przy spodziewanej wysokiej redukcji zapisów (ponad 90%), spółka Fabrity Holding nabyła 192,5 tys. akcji, które reprezentują 7,83% kapitału zakładowego. Wartość transakcji miała wartość 7,7 mln zł, a spółka zamierza dodatkowo wypłacić akcjonariuszom około 7 mln zł w formie tradycyjnej dywidendy.   – Cieszymy się z dużego zainteresowania ofertą, […]

Fabrity Holding realizuje skup akcji własnych po 40 zł

Do sprzedaży 192,5 tys. akcji, reprezentujących 7,83% kapitału zakładowego, zaprosiła akcjonariuszy giełdowa spółka Fabrity Holding. Inwestorzy mogą odpowiedzieć w dniach 15-22 kwietnia br., a rozliczenie ma nastąpić 25 kwietnia. – Realizujemy właśnie uchwałę Walnego Zgromadzenia z 3 stycznia br., która jest elementem dystrybucji zysków do akcjonariuszy. W poprzednich latach wypłacaliśmy wysokie dywidendy, natomiast w tym […]

Fabrity Holding podsumowuje rok 2023 i finalizuje strategię na lata 2024-2026

Grupa Fabrity Holding utrzymała w minionym roku dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych powyżej 30%, a finalizacja sprzedaży dwóch spółek segmentu marketingowego umożliwia dystrybucję dodatkowych środków do akcjonariuszy; Tegoroczne przejęcie pakietu kontrolnego w Panda Group rozszerza kompetencje Grupy Fabrity Holding o rozwiązania e-commerce, co wpisuje się w cele strategiczne, zakładające również możliwość kolejnych akwizycji podmiotów komplementarnych; Trendy […]

Fabrity Holding szacuje wyniki 2023 roku, strategia do roku 2026 w najbliższych miesiącach

Grupa Fabrity Holding zanotowała rekordowe przychody operacyjne segmentu software, utrzymując dynamikę wzrostu powyżej 30%. Finalizacja sprzedaży dwóch spółek segmentu marketingowego umożliwia dystrybucję dodatkowych środków do akcjonariuszy. Wstępne, szacunkowe dane finansowe za okres styczeń-grudzień 2023 roku wskazują, że Grupa Fabrity Holding bez sprzedanego pod koniec września br. segmentu marketingowego utrzymała wysoką dynamikę wzrostu biznesu. Przychody ze […]