Grupa K2 szacuje rezultaty pierwszego kwartału 2021 roku

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za okres styczeń-marzec roku 2021. Wynika z nich, że był to najlepszy pierwszy kwartał w historii spółki.

Wybrane dane finansowe:

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 zanotowała szacunkowo w pierwszym kwartale 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 19% rdr, do 33,2 mln zł, co pozwoliło wypracować jej 3,3 mln zł wyniku EBITDA i 1,6 mln zł zysku operacyjnego. Oznacza to wzrosty wyników pomimo wysokiej bazy porównawczej – w pierwszym kwartale 2020 roku wynik operacyjny wzrósł o prawie 1,8 mln zł, a wynik EBITDA był dwa razy wyższy w ujęciu rok do roku.

 

Szacunkowe wyniki pierwszego kwartału 2021 roku są dla nas powodem do satysfakcji. Bardzo pozytywnie oceniamy rezultaty, jakie wypracował segment rozwiązań software dla biznesu (Fabrity), a jednocześnie pozostałe obszary zanotowały wyniki zbliżone do oczekiwanych

– wskazuje Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

 

Akcjonariusze K2 Holding mogą również liczyć na dywidendę. Zarząd zaproponował 1,05 zł na akcję z zysku roku 2020, co oznacza stopę dywidendy na poziomie około 4%. Z kolei ogłoszona w połowie grudnia strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), jednocześnie jednak wskazuje na oczekiwane wysokie tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów (marketing oraz cloud).

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami nastąpi w ramach publikacji pełnego raportu kwartalnego Grupy K2, która jest zaplanowana na 20 maja br.