Grupa K2 z rekordowymi wynikami w roku 2020

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 zanotowała najwyższe przychody i rezultaty finansowe w swojej historii. Zamierza inwestować w kompetencje i usługi, uzupełniające i wspierające obecne portfolio – nowe przedsięwzięcia, akwizycje, wzmocnienie zespołu i kulturę organizacyjną.

Wybrane dane finansowe:

W roku 2020 notowana na głównym rynku GPW Grupa K2 uzyskała blisko 120 mln zł przychodów ze sprzedaży (+9% rdr), jednocześnie podwajając rentowność na poziomie EBITDA do ponad 12%. W rezultacie wynik EBITDA wzrósł o 126% rdr, do 14,7 mln zł. Skokową poprawę widać również na poziomie zysku operacyjnego (+9,4 mln zł, do poziomu 8 mln) oraz zysku netto (+6,7 mln zł, do poziomu 4,9 mln). W pozytywny obraz roku 2020 w Grupie K2 wpisuje się również wysoki poziom wygenerowanej gotówki z działalności operacyjnej (17,1 mln zł, +90% rdr).

 

Jesteśmy dumni nie tylko z osiągnięcia najlepszych wyników w ponad 20-letniej historii firmy, ale przede wszystkim z przełamania niepokojących trendów lat ubiegłych i to w trudnym roku naznaczonym globalną pandemią. Pokazaliśmy, że potrafimy wykorzystywać szanse, jakie niesie ze sobą gwałtownie zmieniające się otoczenie. Globalne trendy cyfryzacji biznesu, automatyzacji procesów i szybkiego rozwoju e-commerce są dla nas sprzyjające. Wykorzystaliśmy to w 2020 roku i chcemy utrzymać ten kurs w kolejnych latach

– mówi Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

W każdym kwartale minionego roku notowaliśmy solidne wyniki finansowe, nawet pomimo ponoszenia istotniejszych kosztów związanych z rozwojem organizacji w ostatnich miesiącach roku. Działamy bowiem długoterminowo i inwestujemy w rozwój. Podtrzymujemy również plan wypłaty dywidendy za rok 2020, o którym informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku

– wskazuje Artur Piątek, wiceprezes K2 Holding.

 

Zarząd proponuje 1 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2020, co oznacza stopę dywidendy względem obecnego kursu akcji na poziomie blisko 4%, nawet pomimo wzrostu notowań o około 170% od połowy roku 2020. Z kolei ogłoszona w połowie grudnia strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), przy czym wskazuje również na oczekiwane dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów działalności (marketing oraz cloud).

 

Wzmacniamy i konsolidujemy aktywa technologiczne, a że technologia jest coraz mocniej obecna również w marketingu, widzimy rosnący potencjał synergiczny między naszymi liniami biznesowymi. Przedsiębiorcy potrzebują partnera, który do maksimum wykorzysta możliwości cyfrowych narzędzi. Mamy w Grupie K2 kompetencje i doświadczenie, aby być takim partnerem.

– mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, wiceprezes K2 Holding.

 

Po bardzo udanym roku 2020 Grupa K2 stawia sobie jeszcze ambitniejsze cele, mając zabezpieczony obszar finansowy, zoptymalizowaną organizację i zbudowane silne fundamenty do dalszego rozwoju.

 

Koncentrujemy się na rozwoju biznesu, choć mamy świadomość, że rok 2021 będzie upływał pod znakiem niepewności rynkowej i możliwych perturbacji gospodarek przy wychodzeniu z pandemii. Osią naszej strategii jest wspieranie cyfrowej transformacji, a motorem wzrostu – zwiększanie obecności na obiecujących rynkach i mocniejsza współpraca między biznesami. Zakładamy też inwestycje w nowe przedsięwzięcia czy też punktowe akwizycje. Ważną rolę w naszym budżecie inwestycyjnym ma PerfectBot, który jest autorskim rozwiązaniem SaaS, automatyzującym obsługę klientów firm e-commerce i mającym aspiracje międzynarodowe

– wskazuje Paweł Wujec.

Skupienie na rozwoju oznacza także, że będziemy inwestować we wzmocnienie zespołu, w jakość HR, w kulturę organizacyjną. Mamy świadomość, że będzie to oznaczać wzrost kosztów usług wspólnych, które K2 miała dotąd na niskim poziomie, a nie będzie się to wprost i od razu wiązało z dodatkowymi przychodami. Jesteśmy jednak przekonani, że to jedyna słuszna droga. Funkcjonujemy na rynkach, na których coraz częściej głównym wyzwaniem nie jest zdobycie kolejnego klienta, ale pozyskanie specjalistów, którzy są w stanie zrealizować projekt, wnieść nowe kompetencje, zaprojektować nowe produkty. Jeśli będziemy rozwijać potencjał pracowników Grupy, skutecznie przyciągać nowe talenty, tworzyć kulturę wspierającą odwagę i przedsiębiorczość, wówczas nasze biznesy będą bić kolejne rekordy przychodów i rentowności 

– podkreśla prezes Grupy K2.