Grupa K2 szacuje rezultaty pierwszej połowy 2021 roku

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe wybrane dane finansowe za okres styczeń-czerwiec 2021 roku. Dzięki dywersyfikacji biznesowej utrzymane zostało dwucyfrowe tempo wzrostu skali biznesu, natomiast zdarzenia o charakterze jednorazowym zaburzają porównywalność wyników w ujęciu rok do roku.

Wybrane dane finansowe:

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 zanotowała szacunkowo w pierwszym półroczu 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 13% rdr, do 61,1 mln zł, co pozwoliło wypracować jej 6,5 mln zł wyniku EBITDA i 3,1 mln zł zysku operacyjnego.

 

Wstępne dane wskazują, iż wszystkie segmenty działalności Grupy K2 zwiększyły przychody w pierwszym półroczu 2021. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z rezultatów największego z nich, czyli segmentu oprogramowania (Fabrity), zarówno co do tempa wzrostu, jak również generowanych zysków. Z kolei w segmencie marketingowym mieliśmy do czynienia z ponadprzeciętną aktywnością klientów przed rokiem, co spowodowało efekt wysokiej bazy porównawczej. Jednocześnie w segmencie tym rozwijamy PerfectBota, inteligentnego czatbota o globalnym potencjale, co oczywiście obciąża kosztowo ten segment. Świadomie i konsekwentnie inwestujemy jednak w długoterminowe tworzenie wartości dla akcjonariuszy

– wskazuje Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

 

Po ujęciu niegotówkowych kosztów programów opcyjnych i zdarzeń jednorazowych z 2020 roku (wsparcie pandemiczne), sumarycznie wyniki działalności biznesowej spółek Grupy K2 byłyby lepsze w pierwszej połowie 2021 roku niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. I to nawet pomimo realizowanego wzmocnienia podstaw biznesu – kultury organizacyjnej, atrakcyjności Grupy K2 jako przyjaznego miejsca rozwoju talentów – co w naturalny sposób oznacza wzrost kosztów, ale jest też ważną inwestycją strategiczną

– dodaje Artur Piątek, wiceprezes ds. operacyjnych w K2 Holding.

 

Warto zauważyć, iż 29 czerwca br. akcjonariuszom K2 Holding została wypłacona dywidenda z zysku roku 2020 w wysokości 1,05 zł na akcję (stopa dywidendy ponad 4%). Z kolei ogłoszona w połowie grudnia zeszłego roku strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), jednocześnie jednak wskazuje na oczekiwane wysokie tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów (marketing oraz cloud).

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami nastąpi w ramach publikacji pełnego raportu półrocznego Grupy K2, która jest zaplanowana na 26 sierpnia br.