I kwartał w Grupie K2 zgodny z przewidywaniami

Grupa K2 odnotowała w pierwszym kwartale 2018 r. wyniki zbliżone do poziomu wyników sprzed roku, kiedy to odnotowała najlepsze wyniki operacyjne od sześciu lat.

  • Przychody ze sprzedaży: 26.1 mln zł
  • Zysk na działalności operacyjnej: 326 tys. zł
  • EBITDA 1.525 tys. zł
  • Zysk netto: 105 tys. zł

 

Dynamika przychodów Grupy K2 Holding w stosunku do roku poprzedniego wyniosła 5,3%. Wartość sprzedaży osiągnęła 26 mln zł, przy wzroście nominalnym wynoszącym 1,3 mln zł. Segment agencyjny zakończył pierwszy kwartał 2018 roku zgodnie z biznes planem. Przychody ze sprzedaży usług własnych pozostawały na ustabilizowanym poziomie odnotowując dynamikę rok do roku w wysokości 2,6%.  Agencja nawiązała współpracę z siecią hotelową PURO Hotels Sp. z o.o., dla której rozpoczęła tworzenie komunikacji w mediach digitalowych. Funkcjonujący w ramach Agencji K2 Digital Transformation, kontynuował swój flagowy projekt, tj. budowę startupu dla jednej z największych firm świata, znajdujących się w czołówce listy Forbesa. Jedno z jej innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych jest projektowane i budowane w biurze K2. Prace nad startupem prowadzone są w strukturze SCRUM, a projekt jest obecnie w fazie Private Launch. Budowane jest MVP (ang. minivum viable product) wraz z wkomponowanym w nie modelem biznesowym. W kolejnej fazie przeprowadzony zostanie pilotaż na wyselekcjonowanej grupie klientów korporacji.


Przychody operacyjne spółek segmentu mediowego Grupy K2 (K2 Media i K2 Search) były na porównywalnym poziomie do analogicznego okresu roku 2017. Do grona Klientów segmentu mediowego Grupy K2 (K2 Media i K2 Search) dołączyły między innymi takie firmy jak Sweetsen.pl, Filofarm, czy Puro.  W styczniu dla firmy Ipsen została zrealizowana kampania wprowadzająca na rynek nowy produkt Smecta Go. Miał także miejsce launch nowego zapachu koncernu Orbico Beauty – Aura Mugler. Odbyła się także kolejna odsłona kampanii telewizyjnych dla firm Pracuj.pl  i producenta zabawek – TM Toys.


FABRITY, zachowała w pierwszych 3 miesiącach br. stabilność przychodów z realizacji projektów dla stałych klientów, zarówno w segmencie projektów utrzymaniowych, jak i rozpoczęło realizację kilku projektów ukierunkowanych na budowę nowych rozwiązań informatycznych. Przychody operacyjne z usług własnych w pierwszym kwartale bieżącego roku, w porównaniu do roku 2017 wzrosły o 25,1%, utrzymując tym samym prognozę przychodów zgodnie z przyjętym biznes planem. Spółka prowadziła w pierwszym kwartale projekty również dla klientów pozyskanych na przełomie roku, w tym dla Komendy Głównej Policji i Urzędu Miasta St. Warszawa.


OKTAWAVE pozyskało w pierwszym kwartale br. 77 nowych klientów. W portfolio spółki znalazły się takie marki jak: OmniSquare Sp. z o.o., Dailyvery Sp. z o.o. oraz METS Sp. z o.o. (Vogue). Firma otrzymała tytuł Lidera IT podczas gali IT Future Expo. Przychody segmentu infrastrukturalnego w pierwszy kwartale 2018 osiągnęły dynamikę r/r wynoszącą 12,1%. Wpływ na to miała przede wszystkim sprzedaż usług przetwarzania w chmurze której dynamika r/r wyniosła 17,2%. Jednocześnie udział usług przetwarzania w chmurze w segmencie infrastrukturalnym r/r wyniósł 86,7% i był wyższy o 4,4% p.p.

„W pierwszym kwartale br. osiągnęliśmy wyniki finansowe zgodne z naszymi oczekiwaniami. Są one zbliżone do poziomu wyników osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pomimo wyjątkowych w tym roku wyzwań przed jakimi stoimy w obszarze nowobiznesowym i utrzymania klientów oraz pracowników, uważam, że rezultaty pierwszego kwartału dają relatywnie dobrą bazę do osiągnięcia satysfakcjonujących wyników za cały  rok 2018.” – mówi Tomasz Tomczyk, Prezes Zarządu K2 Holding.