K2 Otwiera K2 Digital Transformation

Agencja K2 stworzyła biznes doradczy „K2 Digital Transformation”, który będzie wspierać cyfrową transformację największych firm - idąc o krok dalej niż świat tradycyjnego konsultingu, bo testując swoje rekomendacje w praktyce.

K2 Digital Transformation (www.K2DigitalTransformation.pl) skupia się na tym, co interesuje zarządy największych firm najbardziej – czyli na doradzaniu, jak nowe technologie mogą zwiększyć przychody lub obniżyć koszty w firmie. To, co wyróżnia konsulting K2, to bardzo szybkie przechodzenie z teoretycznej fazy doradztwa do dostarczania tzw. „proof of concept”, czyli testowania swoich rekomendacji w praktyce.
K2 Digital Transformation koncentruje się na doradzaniu w 5 obszarach:

  1. Business Innovation –  czyli jak projektować nowe usługi i całe przedsięwzięcia biznesowe, przy pomocy świata startupów lub pomysłów z wewnątrz organizacji.
  2. Customer Experience –  czyli jak poprawiać jakość istniejących produktów, usług oraz procesów, tak aby lepiej odpowiadać na potrzeby współczesnych, cyfrowych konsumentów.
  3. Marketing Technology  – czyli jak dobrać zestaw technologii marketingowych
  4. i zautomatyzować na ich bazie procesy, tak aby z jednej strony nie przeinwestować, a z drugiej zapewnić sobie horyzont rozwoju.
  5. Digital Media Strategy –  czyli jak określić siłę wpływu poszczególnych kanałów na sprzedaż i ustalić właściwą rolę mediów, tak aby marketing stał się centrum przychodów, nie kosztów.
  6. Data Insights – czyli jak zbierać, analizować i odsiewać dane z cyfrowego świata, tak aby podejmować lepsze decyzje biznesowe.

Otwarcie K2 Digital Transformation jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na zaawansowane usługi doradcze związane z rozwojem technologii. Jest jednocześnie rozwinięciem usług uruchomionego w zeszłym roku zespołu K2 Digital Ventures, który z sukcesem zrealizował projekty doradcze dla zarządów P&G, Neuca, PGNiG, Discovery Networks, Roche, Skanska oraz Shell.
K2 Digital Transformation będzie funkcjonować w strukturze partnerskiej. Za sterami stanie Artur Kończyński w roli partnera zarządzającego oraz Mikołaj Machowczyk i Arek Skuza. Wszyscy trzej partnerzy mają doświadczenie zarówno w doradzaniu zarządom, jak i we wdrażaniu rekomendacji w życie. Staną na czele zespołu 15 konsultantów, wspieranych dodatkowo przez 350 osób z Grupy K2, która od 20 lat projektuje, wdraża i promuje cyfrowe usługi dla największych firm w Polsce. Rozwój usług doradczych to jeden z głównych obszarów inwestycji Grupy K2 i jako taki będzie pod bezpośrednim nadzorem wiceprezesa Grupy – Łukasza Lewandowskiego.