Kolejny kwartał trzycyfrowego tempa wzrostu EBITDA w Grupie K2

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 kontynuuje dynamiczny wzrost zysków. Szacunkowy wynik EBITDA za trzy kwartały jest trzy razy wyższy niż przed rokiem. W samym trzecim kwartale rezultat EBITDA wzrósł szacunkowo o 146 procent, a rentowność na tym poziomie zwiększyła się do ponad 14 procent.

Wybrane skonsolidowane rezultaty finansowe:

*szacunki – RB nr 61/2020

 

Po udanym pierwszym półroczu ocenialiśmy, że druga połowa roku też będzie dobra. Dziś możemy cieszyć się już z rezultatów, jakie wypracowaliśmy w trzecim kwartale. Zanotowaliśmy kolejny raz nie tylko spektakularne wzrosty w porównaniu z zeszłym rokiem, ale również poprawiamy wyniki z kwartału na kwartał. W niepewnym, pandemicznym otoczeniu stosunkowo niewielu firmom z niewielu branż udaje się zwiększać zyski, więc tym bardziej czujemy satysfakcję. Dziękujemy całemu zespołowi Grupy K2, którego wysiłek zaowocował dobrymi wynikami

– mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

Dynamika wyników w III kwartale wynika w dużej mierze z rekordowych rezultatów działalności Fabrity (rozwiązania software dla biznesu) oraz podtrzymania dobrych wyników K2 Precise (agencja marketingu internetowego). Widzimy również pozytywne efekty m.in. strategicznego wzmocnienia i konsolidacji aktywów technologicznych. Od kilku miesięcy pracujemy nad tym, aby wykorzystać możliwości rynkowe i trendy (w tym także te związane z pandemią koronawirusa) – czyli dążenie firm do cyfrowej transformacji, automatyzacji procesów biznesowych, rozwoju e-commerce, zwiększenia skali marketingu digital. Dla wielu firm jesteśmy partnerem w tych procesach, co przekłada się już na obecne wyniki, a mam nadzieję, że w kolejnych kwartałach pomoże nam dalej rosnąć

– dodaje Prezes Paweł Wujec.

W okresie trzech kwartałów 2020 roku, jak wynika z opublikowanych nieaudytowanych, szacunkowych danych finansowych, Grupa K2 zanotowała 83,2 mln zł przychodów (+9 proc. rdr). Wypracowała jednocześnie 10,9 mln zł EBITDA (wzrost o ponad 200 proc. rdr) oraz 5,8 mln zł zysku operacyjnego (wzrost o 8 mln zł wobec 2,2 mln zł straty operacyjnej w okresie trzech kwartałów 2019 roku). Są to jednocześnie wyniki wyraźnie lepsze niż osiągnięte w całym zeszłym roku. W samym trzecim kwartale br. przychody wzrosły szacunkowo o 11 proc. rok do roku, do 29,0 mln zł, wynik EBITDA był 2,5 razy wyższy niż przed rokiem (4,1 mln zł), a wynik EBIT poprawił się o 2,7 mln zł (zysk operacyjny 2,4 mln zł).

Już na początku roku pokazaliśmy, że możemy osiągnąć dwucyfrową rentowność EBITDA. W drugim kwartale wypracowaliśmy jeszcze wyższą zyskowność przy jednoczesnym wzroście sprzedaży. Trzeci kwartał z dalszymi wzrostami udowadnia, że potrafimy długoterminowo rosnąć i generować coraz wyższą wartość dla akcjonariuszy

– podkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny w K2 Holding S.A.

Perspektywy kolejnych okresów oceniamy racjonalnie optymistycznie, mając na uwadze – tak jak dotychczas – czynniki ryzyka związane z niestabilnością otoczenia rynkowego, ze zmianami kondycji niektórych klientów. Wypracowanie tak wysokiej rentowności, jak w III kwartale i dalszy wzrost w trzycyfrowym tempie mogą być utrudnione przez ograniczenia, jakie stwarza środowisko pandemii i wysoka baza porównawcza, wynikająca z wypracowanych w tym roku bardzo dobrych wyników

– dodaje Artur Piątek.

Publikacja skonsolidowanego raportu okresowego Grupy K2 za trzy kwartały 2020 roku planowana jest na 19 listopada br. Znajdą się w nim szczegółowe dane, objaśnienia i komentarze.