Grupa K2 z rekordowymi wynikami i ważnymi kontraktami dla Carrefour, LPP, FRONTEX i Polskiej Akcji Humanitarnej

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 zanotowała kolejne spektakularne wzrosty rezultatów finansowych w ujęciu rok do roku. Generuje również coraz wyższe zyski z kwartału na kwartał. Pozyskuje prestiżowe kontrakty i rozwija technologie, które wpisują się w rynkowe trendy, przyspieszone przez pandemię SARS-CoV-2.

Wybrane dane finansowe:

Okres styczeń-wrzesień br., jak również sam trzeci kwartał, to dla Grupy K2 czas historycznie rekordowych wyników: najwyższe przychody, najwyższy zysk operacyjny i wynik EBITDA, przy wysokim poziomie środków gotówkowych i minimalnym bieżącym zadłużeniu odsetkowym.

Ten obraz zawdzięczamy przede wszystkim rekordowym rezultatom działalności Fabrity (rozwiązania software dla biznesu) oraz podtrzymaniu dobrych wyników K2 Precise (agencja marketingu internetowego). Chcę jednocześnie podkreślić, że pomimo niepewnego, pandemicznego czasu, wszystkie segmenty biznesowe Grupy K2 osiągnęły wyniki lepsze niż w analogicznym okresie 2019 roku

– wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego, które są oparte o analitykę danych, AI, software i chmurę. Kontynuuje aktywne działania nastawione na wzrost przychodów i zysków, jakie opiera na wykorzystaniu możliwości rynkowych i trendów. W tym aspekcie należy wspomnieć o zmianach rynkowych, które zostały przyspieszone przez pandemię koronawirusa, jak transformacja cyfrowa firm, automatyzacja ich procesów biznesowych i upowszechnianie się rozwiązań e-commerce. Istotnym obszarem tworzenia wartości dla akcjonariuszy jest również restrykcyjna polityka kosztowa.

Warto zauważyć, że każdy z czterech segmentów biznesowych Grupy K2 (opisy znajdują się na końcu niniejszego materiału) może pochwalić się sukcesami w ostatnich miesiącach. Agencja K2 w trzecim kwartale działała już w mniejszym składzie osobowym (restrukturyzacja w II kw.), co przełożyło się na ograniczenie kosztów stałych i poprawę wyniku rok do roku nawet pomimo związanego z pandemią ograniczania zamówień ze strony części klientów. Agencja m.in. rozpoczęła współpracę z siecią Carrefour w zakresie obsługi social media oraz wygrała przetarg na przeprowadzenie bożonarodzeniowej kampanii crowdfundingowej dla Polskiej Akcji Humanitarnej.

Z kolei start-up K2Bots.AI, działający formalnie w ramach spółki Agencja K2, koncentruje się na rozwijaniu chatbotów drugiej generacji, które rozumieją większość pytań klientów, dzięki czemu jako pierwsze realnie odciążają contact center. W III kwartale br. zespół K2Bots.AI wdrożył chatbota dla LPP (marki Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay), kolejnego – po IKEA – lidera branży retail, który wybrał rozwiązanie Grupy K2.

Przychody operacyjne segmentu mediowego, pomimo niepewnej sytuacji rynkowej związanej z pandemią, utrzymały się na zbliżonym poziomie rok do roku, a K2 Precise kontynuowała współpracę ze wszystkimi kluczowymi klientami, jak również pozyskała do portfela nowe firmy, m.in.: Power Canvas (e-commerce – ubrania sportowe), Poczta Balonowa (e-commerce – spersonalizowane prezenty), Develey (znany producent ketchupów, musztard i sosów). K2 Precise dołączyła do programu Facebook Marketing Partners for Agencies, podpisała również umowę z TikTok oraz w ramach dalszego rozwoju kompetencji w obszarze MarTech nawiązała współpracę z kolejnym partnerem: User.com.

W segmencie Oktawave, pomimo odczuwalnego zmniejszania aktywności klientów wraz z ograniczaniem ich skali biznesowej z powodu pandemii, zanotowano dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów rok do roku.

W dynamicznie rozwijającym się segmencie oprogramowania portfel klientów Fabrity powiększył się w III kw. o kilku nowych klientów, z których do najważniejszych zaliczyć należy międzynarodowego dystrybutora części samochodowych, a istotnym wydarzeniem był wybór spółki do zawarcia umowy ramowej z unijną agencją FRONTEX (umowa zawarta na początku października). Fabrity oczekuje na kolejne rozstrzygnięcia następnych postępowań przetargowych, prowadzonych przez instytucje działające w ramach Komisji Europejskiej.

Działająca w ramach Fabrity od początku sierpnia K2 Digital Products (K2 DP, wcześniej część segmentu agencyjnego), pozyskała kilku ważnych klientów m.in. międzynarodową firmę ubezpieczeniową, lidera w branży badań diagnostycznych czy jeden z polskich banków. W rezultacie w Fabrity pojawiła się linia biznesowa usług m.in. projektowania produktów cyfrowych, projektowania użyteczności (UX), tworzenia serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, wdrażania systemów CMS, platform e-commerce, programów lojalnościowych i rozwiązań klasy marketing automation.

Dzięki konsolidacji aktywów technologicznych osiągamy szereg synergii, które już są widoczne w wynikach. Uporządkowaliśmy i przebudowaliśmy ofertę Fabrity, zmieniliśmy organizację pracy zespołów projektowych, opracowaliśmy nowe założenia strategiczne i komunikację marketingową, która zostanie zaprezentowana w czwartym kwartale br. Planujemy wzrost zatrudnienia w K2 Digital Products ze względu na projekty dedykowane branży e-commerce, której zapewniamy w ramach Grupy K2 kompleksowy i tym samym unikalny zakres usług

– podkreśla Prezes Paweł Wujec.

Już 68 proc. naszych przychodów w III kw. pochodziło z obszaru technologicznego. Jednocześnie za nami kolejny kwartał, w którym utrzymaliśmy dwucyfrową marżę EBITDA. Tak jak dotychczas widzimy czynniki ryzyka związane z niestabilnością otoczenia rynkowego. Perspektywy kolejnych okresów oceniamy jednak racjonalnie optymistycznie, choć na prezentowane w przyszłości dynamiki wyników w oczywisty sposób wpływać będą kwestie związane z pandemią oraz efekt wysokiej bazy porównawczej, wynikającej z wypracowanych w tym roku bardzo dobrych wyników

– podkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny w K2 Holding S.A.

W najbliższych tygodniach Grupa K2 zamierza przedstawić strategię rozwoju na lata 2021+.