Rekordowe przychody Grupy K2 w pierwszym kwartale.

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe dane finansowe za okres pierwszych trzech miesięcy 2022 roku. Wskazują na najwyższą w dotychczasowej historii sprzedaż i najwyższe przychody operacyjne pierwszego kwartału. Na zyski wpływ miały inwestycje i przejściowe spowolnienie w segmencie software. Zamiarem na najbliższe tygodnie pozostaje finalizacja sprzedaży spółki zależnej Oktawave w ślad za ofertą złożoną przez spółkę telekomunikacyjną Netia.

Wybrane dane finansowe:

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 zanotowała szacunkowo w okresie styczeń-marzec 2022 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 12% rdr, do rekordowego poziomu 36,1 mln zł. Najwyższe w historii Grupy K2 w pierwszym kwartale były również przychody operacyjne – wzrosły o 15,6%, osiągając 20,7 mln zł.

Segmenty technologiczne Grupy K2, czyli software i cloud – osiągnęły w pierwszym kwartale 2022 roku istotne wzrosty sprzedaży. Na spadek rentowności wpłynęło obniżenie wyników segmentu software, co wydaje się mieć charakter przejściowy – widzimy perspektywę ich poprawy w kolejnych kwartałach. Zgodnie z oczekiwaniami, poprawiły się wyniki segmentu cloud. Inwestowaliśmy również więcej niż przed rokiem w organizację, w ludzi oraz w projekt PerfectBot – komentuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

Kierowana przez niego spółka otrzymała od Netia S.A. wiążącą ofertę na spółkę zależną Oktawave (segment cloud).

Zamierzamy sfinalizować transakcję w najbliższych tygodniach. – wskazuje Prezes Paweł Wujec.

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w ramach publikacji zaudytowanego raportu Grupy K2 za pierwszy kwartał 2022 roku, która jest zaplanowana na 26 maja br.