Grupa K2 szacuje rezultaty 2021 roku.

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne szacunkowe dane finansowe za okres dwunastu miesięcy 2021 roku. Wzrosły przychody, a marża EBITDA pozostała dwucyfrowa pomimo trudniejszego otoczenia, wyzwań w segmencie marketingowym i ponoszenia kosztów rozwoju inteligentnego czatbota (PerfectBot). Najwyższe dynamiki rocznych przychodów zanotowały segmenty software (Fabrity) i cloud (Oktawave).

Wybrane dane finansowe:

*Wstępne szacunki, zgodnie z RB 4/2022

Zgodnie z opublikowanym raportem giełdowym, Grupa K2 zanotowała szacunkowo w okresie czterech kwartałów 2021 roku wzrost przychodów ze sprzedaży usług o 4,1 mln zł, do 123,8 mln zł. Pozwoliło to na wypracowanie szacunkowo 12,9 mln zł wyniku EBITDA oraz 6,3 mln zł zysku operacyjnego.

 

Pracujemy pełną parą w segmencie software, gdzie zwiększamy zespoły projektowe i pozyskujemy nowe kontrakty lub rozwijamy obecne. Widzimy istotne ożywienie wśród klientów segmentu chmurowego, zarówno co do obecnych umów, jak również co do nowych leadów i zapytań. Z kolei segment marketingowy, a dokładniej spółka K2 Precise, nie zdołała jeszcze zasypać wyrwy po jednym z klientów, który jak widzimy zmienił strategię działania. Ogólnie patrząc na nasz zdywersyfikowany biznes, to pomimo różnorakich zawirowań na poszczególnych rynkach i w szerokim otoczeniu pozostajemy optymistyczni co do możliwości trwałego wzrostu w kolejnych latach

– mówi Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

 

Zanotowane w zeszłym roku wyniki Grupy K2 byłyby wyraźnie wyższe, gdyby firma nie inwestowała w rozwój oraz sferę HR.

 

Prowadzimy strategicznie ważne projekty związane z organizacją i ludźmi, które wspierają nasze biznesy. Jednocześnie dynamicznie rozwijamy PerfectBota, co generuje oczywiście koszty. Jesteśmy jednak przekonani, że globalny potencjał sprzedażowy i imponujący dotychczasowy track record tego projektu z nawiązką zbuduje wartość w kolejnych okresach. Wyniki zeszłego roku, szczególnie jego drugiej połowy, były również naznaczone wieloma pomniejszymi kwestiami oraz presją inflacyjną i sytuacją na rynku pracy. Celowaliśmy wyżej, ale mimo to jesteśmy zadowoleni z wyników roku 2021

– podkreśla Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu K2 Holding S.A.

 

Finalne wyniki finansowe wraz z dekompozycją segmentową i bardziej szczegółowymi komentarzami oraz zestawieniami zostaną zaprezentowane w ramach publikacji zaudytowanego raportu Grupy K2 za rok 2021, która jest zaplanowana na 28 kwietnia br.