Trendy rynkowe długoterminowo wspierają wszystkie linie biznesowe Grupy K2

W roku 2020 Grupa K2 zanotowała najlepsze wyniki w swojej historii, pokazując istotny wzrost skali i efektywności działania (więcej tutaj). Rezultaty omówił Artur Piątek, CFO Grupy K2, który podkreślił jakościową zmianę poszczególnych wskaźników i wartości.

Rekordowe wyniki wypracowaliśmy w wymagającym otoczeniu pandemicznym, w którym doświadczyliśmy czynników pozytywnych i negatywnych. W pierwszej grupie na pewno znajdują się wpływy z programów wsparcia firm (0,75 mln zł) oraz ograniczenie kosztów ogólnych i biurowych (1 mln zł), choć nie obniżaliśmy wynagrodzeń i nie zwalnialiśmy grupowo, gdyż nie widzieliśmy przesłanek ku temu. Widzimy tu także trudne do skwantyfikowania wsparcie sprzedaży i wyników Fabrity oraz K2 Precise. Z kolei negatywne efekty pandemii widzieliśmy w Oktawave i K2 Create, możemy tu mówić potencjalnie o 1-2 mln zł utraconego przychodu

– wskazał Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

Łączny wpływ pandemii w roku 2020 uznajemy za lekko pozytywny, ale ważniejsze jest to, jak długoterminowo pandemia i jej efekty wpływają na naszych klientów i jak w tym świecie odnajdują się nasze biznesy i usługi, jakie świadczymy. Ten aspekt oceniam jednoznacznie pozytywnie. Mamy ambicję, aby w kolejnych latach wynieść Grupę K2 na nowe poziomy

– dodał Prezes Wujec.

 

Omówił również sytuację poszczególnych biznesów Grupy i wskazał, że za dwie trzecie przychodów odpowiada już technologia.

 

Rośnie sama rola segmentu technologicznego, ale ogólnie w marketingu też jest coraz więcej technologii, które wspierają działania w tym segmencie. Jednocześnie czysty marketing niekoniecznie jest dobrze postrzegany przez inwestorów z racji np. mniejszej stabilności i powtarzalności przychodów 

– powiedział szef Grupy K2.

 

W segmencie software rok 2020 to wygrane istotne przetargi i nowi klienci, którzy rozwijają współpracę; z końcem roku zakończył się kontrakt dla banku Pictet. W marketingowej części biznesu Grupy K2 klienci byli aktywni w pandemii, agencja pozyskała również dwóch dużych nowych klientów (marki Pepsi oraz Jack Daniel’s i Finlandia), sukcesem zakończyła się również restrukturyzacja tego biznesu, który wcześniej miał problemy z rentownością. Ścieżką dynamicznego rozwoju idzie projekt inteligentnego chatbota, który sprzedawany jest pod marką PerfectBot w modelu SaaS, gwarantującym powtarzalność przychodów. Wśród użytkowników tego startupowego rozwiązania są IKEA, marki odzieżowego LPP czy 4F, a firma rozmawia z kolejnymi znanymi markami oraz pracuje nad wersją anglojęzyczną, aby rozpocząć ekspansję międzynarodową skutecznego chatbota, którego stworzyła. W Oktawave pandemia nie była łatwym czasem, ale mimo to spółka poprawiła wyniki. Pozyskała klientów, którym pandemia sprzyjała, uruchomiła drugie data center, rozwinęła zespół Kubernetesa, ale pandemia zamroziła wiele procesów decyzyjnych. W efekcie część nowych potencjalnych kontraktów powinna wejść w fazę wdrożeń w drugim półroczu.

Zarząd proponuje 1 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2020, co oznacza stopę dywidendy względem obecnego kursu akcji na poziomie blisko 4%, nawet pomimo wzrostu notowań o około 170% od połowy roku 2020. Z kolei ogłoszona w połowie grudnia strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), przy czym wskazuje również na oczekiwane dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów działalności (marketing oraz cloud).

 

Grupa K2 jest i będzie beneficjentem globalnych trendów technologicznych. W segmencie software idealnie wpisujemy się w nearshoring dla skoncentrowanych na jakości rynków niemieckojęzycznych, a także w trend managed services, gdyż oferujemy bardzo wysoką jakość w atrakcyjnej cenie. W segmencie chmurowym jesteśmy częścią bardzo dynamicznie rosnącego rynku, a w segmencie marketingowym widzimy, że rynek reklamy wraca do formy, szczególnie w internecie, telewizji i radiu. Jednocześnie rosnący w dwucyfrowym tempie e-commerce jest skazany na szukanie nowych sposobów dotarcia do klientów, w czym jako Grupa K2 skutecznie pomagamy

– wskazał Michał Paschalis-Jakubowicz, Wiceprezes Zarządu K2 Holding S.A.

Pandemia jeszcze się jednak nie skończyła i choć globalnie trendy dla każdego segmentu naszej działalności są korzystne lub bardzo korzystne, to musimy mieć na uwadze, że krótkoterminowo COVID może mieć umiarkowanie negatywne skutki dla każdej branży

– dodał Michał Paschalis-Jakubowicz.

 

Pytania uczestników spotkania dotyczyły m.in. PerfectBota, który ma szansę stać się biznesem globalnym.

 

Cały czas traktujemy ten projekt jako startup na rynku, który dopiero się tworzy. Kluczowe jest to, że nasze rozwiązanie rozwiązuje problemy klientów. Realnie konkurujemy z dotychczasowym modelem obsługi zdalnej klientów, czyli z linią telefoniczną lub prostym czatem, który jest tylko interfejsem miedzy konsultantem a klientem. Jest wiele tysięcy podmiotów e-commerce na świecie, które potrzebują takiego rozwiązania i z PerfectBotem chcemy do nich dotrzeć. Zamierzamy zainwestować w ten projekt w tym roku około 1,5 mln zł na dalszy rozwój produktu i komunikację rynkową

– wskazał Prezes Paweł Wujec.

 

Szef Grupy K2 odpowiedział na pytania m.in. dotyczące pozyskiwania nowego biznesu w obszarze marketingu (kilkanaście procesów) czy dotykające kwestii M&A (przeprowadzany przegląd rynku, rozmowy). Potwierdził deklarację Zarządu co do wypłaty 1 zł dywidendy na akcję.

Padły również pytania o segment chmurowy w kontekście pożaru serwerowni OVH i dużych inwestycji Google w Polsce

 

Nie mamy żadnej relacji z OVH, nie korzystamy z jej zasobów. Efektem tamtego przykrego zdarzenia jest jednak spore zainteresowanie klientów co do backupu danych, co przypadło na okres finalizacji naszego kilkuletniego projektu tworzenia drugiego regionu dostępności. Firmy wykupują ubezpieczenie AC dla samochodów firmowych, ale mało kto posiada backup w innej firmie i innej lokalizacji. A przecież dane są cenniejsze

– podkreślił Wiceprezes Paschalis-Jakubowicz.

Jeśli chodzi o Google, to działamy infrastrukturalnie w innych segmentach klientów. Natomiast od strony projektowej jesteśmy partnerem Google’a, Oktawave jest ekspertem multicloud. Potencjalnie rozwój infrastruktury Google’a w Polsce może być więc pozytywną wiadomością dla nas

– dodał