Wyniki półroczne Grupy K2: pomyślny rozwój K2 Bots.AI oraz wzrost sprzedaży w K2 Precise i Oktawave

Grupa K2 Holding opublikowała wyniki finansowe za 1 półrocze 2019 roku. Obok słabszych wyników segmentu agencyjnego na uwagę zasługuje pomyślny rozwój K2 Bots.AI oraz dalszy wzrost sprzedaży w K2 Precise i OKTAWAVE.

Segment agencyjny zanotował przychody za pierwsze półrocze 2019 r. na niższym poziomie w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przyczyniło się do tego zarówno nietypowe, często uwarunkowane zewnętrznie, zmniejszenie aktywności niektórych klientów, jak i istotne koszty działań sprzedażowych. W efekcie tego wynik segmentu agencyjnego za pierwsze półrocze 2019 roku jest poniżej oczekiwań Zarządu. Efekty zawarcia nowych umów oraz podjętych działań mających na celu redukcję kosztów jak i rekonstrukcję niektórych kontraktów z klientami będą stopniowo widoczne w kolejnych kwartałach bieżącego roku.


W pierwszym półroczu 2019 r. rozstrzygniętych zostało kilka ważnych przetargów. Agencja K2 może pochwalić się pozyskaniem obsługi w obszarze digital marki Dziki Sad z portfolio Grupy Żywiec oraz Desperados Mojito. Również Klient Maspex wybrał w drodze przetargu Agencję K2 do obsługi reklamowej marki Kubuś. W drugim kwartale br. Agencja K2 razem z K2 Precise wygrały przetarg na stałą obsługę digital marki Cerrad, obejmującą 6 rynków europejskich i USA. Ponadto pozytywnie został rozstrzygnięty przetarg firmy Samsung na promocję produktów z kategorii Visual Display, tj. telewizorów i soundbarów. 
K2Bots.AI, działająca w ramach spółki Agencja K2, stworzyła dla stowarzyszenia Ptaki Polskie grę polegającą na rozpoznawaniu głosu polskich ptaków. Quiz funkcjonuje w ramach polskojęzycznego Asystenta Google i utrzymany jest w duchu filozofii „voice first”, tzn. zaprojektowano go tak, aby zabawa sterowana była wyłącznie za pośrednictwem komend głosowych i bez konieczności spoglądania na ekran. Grę stworzono dzięki wykorzystaniu platformy Dialogflow. W ciągu miesiąca zagrano w nią 100 tys. razy, co czyni ją najpopularniejszą aplikacją głosową w polskim Asystencie Google.

Poza rozwijaniem aplikacji głosowych dla firm na Asystencie Google, K2Bots.AI planuje skoncentrować się na tworzeniu chatbotów, które realnie potrafią zastąpić konsultantów w contact center, uwalniając ich od obsługi  powtarzalnych procesów. W tym celu w drugim kwartale K2Bots.AI nawiązała partnerstwo z firmą Genesys, światowym liderem rynku systemów contact center. W oparciu o dwa rozwiązania globalnych liderów tj. Genesys PureCloud do Live Chat oraz Google Dialogflow jako silnik chatbota do automatycznych konwersacji, K2Bots.AI będzie wdrażać Inteligentne Chatboty w obsłudze klienta największych firm w Polsce. Inteligentny Chatbot będzie automatycznie obsługiwał większość klientów, nie tylko odpowiadał na pytania, ale także np. przyjmował reklamacje lub sprawdzał status przesyłki, a gdy będzie to niezbędne, przekaże rozmowę do konsultanta w Live Chat. Pierwszy projekt w contact center dużej korporacji powinien być uruchomiony w 4 kwartale bieżącego roku.

Pierwsze półrocze w segmencie mediowym charakteryzowało się 5%-wym wzrostem przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku 2018. Wpływ na wynik finansowy miała przede wszystkim kontynuacja bieżącej obsługi kluczowych Klientów, m.in. spółek należących do Grupy Danone takich jak Nutricia, Żywiec Zdrój, Carrefour, Glosel czy Pracuj.pl, dla którego zrealizowano 2 duże kampanie multimedialne. W pierwszym kwartale do grona klientów dołączyła firma Princess Food Besloten Vennootschap. W drugim kwartale 2019 klientem K2 Precise został lider rynku deweloperskiego w Polsce, firma Murapol, która będzie obsługiwana w obszarze planowania i zakupu wszystkich mediów. Nawiązana została również współpraca  z producentem akcesoriów budowlano-remontowych Cerrad. Firma USP Zdrowie rozszerzyła współpracę z K2 Precise o usługi analityczne. Najważniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza w segmencie mediowym było uruchomienie firmy K2 Precise, która zastąpiła markę K2 Media.


W przypadku FABRITY, przy utrzymaniu bazy stałych klientów oraz rozwoju klientów pozyskanych w poprzednich miesiącach, rosnący backlog projektów w nieproporcjonalnym stopniu przełożył się na przychody ze sprzedaży. Było to związane ze spowolnieniem prac w końcówce 2-go kwartału br. W wyniku tego, przychody ze sprzedaży w I półroczu br. pozostały na zbliżonym poziomie w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Aktualny portfel zamówień na drugą połowę roku, pozwala zdaniem Zarządu, oczekiwać osiągnięcia wyniku operacyjnego spółki na poziomie przyjętego rocznego biznes planu.


W minionym kwartale FABRITY była skoncentrowana głównie na rozwoju nowych obszarów biznesu w ramach relacji ze stałymi klientami. Związane to było z rozpoczęciem współpracy w nowych obszarach technologicznych tj. rozwiązań Digital Process Automation i Robotic Process Automation oraz rozwiązań z zakresu zarządzania i analityki danych. Spółka z powodzeniem zakończyła również prace nad resegmentacją oferty, wdrożeniem nowej identyfikacji wizualnej i komunikacji marketingowej. Firma liczy, że działania te, powiązane ze specjalizacją w zespołach zajmujących się rozwojem biznesu, pozwolą na bardziej precyzyjne docieranie do nowych klientów w Polsce i krajach DACH.


Przychody operacyjne segmentu OKTAWAVE, w I półroczu 2019 osiągnęły dynamikę wynoszącą 9% r/r. Spółka przeprowadziła pierwsze wdrożenia usług w oparciu o nową strategię Multicloud, czego efekty powinny być widoczne w kolejnych kwartałach. W pierwszym półroczu 2019 spółka skupiona była na wprowadzaniu zmian organizacyjnych w ramach strategii Multicloud, w tym m.in. reorganizacji zespołu sprzedaży i pozyskiwania kompetencji biznesowych i technologicznych w dziedzinie Multicloud.

 Równolegle do realizacji pierwszych projektów opartych o rozwiązania wielu dostawców, w tym łączących usługi chmury OKTAWAVE i Microsft Azure, kontynuowano rozbudowę skali i kompetencji zespołu Cloud Masters. Jednocześnie OKTAWAVE podtrzymuje obrany kierunek rozwoju  przedsiębiorstwa oparty o strategię wspierania rozwoju biznesu klientów poprzez migrację do bezpiecznej chmury publicznej i jej utrzymania. Ponadto, dbając o konkurencyjność rynkową własnej platformy, w drugim kwartale br. OKTAWAVE wprowadziło do sprzedaży usługę dockeryzacji (opartą o platformę Kubernetes), która jest kolejnym etapem rozwoju własnej platformy IaaS. To wdrożenie plasuje spółkę w gronie najbardziej zaawansowanych liderów globalnie dostarczających usługi IaaS.