Zmiany w zarządzie Grupy K2

Tomasz Tomczyk, wieloletni Prezes K2 Holding S.A., zrezygnował dziś z pełnienia tej funkcji. Przez najbliższe 3 miesiące na stanowisku Prezesa Zarządu Grupy K2 zastąpi go Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przemek (Janusz) Żebrowski, założyciel i główny udziałowiec K2 Holding S.A.

Tomasz Tomczyk złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Grupy K2, z którą związany był praktycznie od początku jej istnienia. Przez wszystkie te lata znacząco przyczynił się do osiągnięcia przez firmę czołowej pozycji na rynku. Swoją decyzję uzasadnia sprawami osobistymi i nie zdradza dalszych planów zawodowych.
W związku z rezygnacją Tomczyka, Rada Nadzorcza K2 Holding S.A. podjęła decyzję o oddelegowaniu na okres 3 miesięcy Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Przemka (Janusza) Żebrowskiego, do czasowego pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.


Tomek rozwijał biznes agencyjny od skali mikro aż do poziomu największej niezależnej agencji interaktywnej w Polsce. Przez ostatnich niespełna 6 lat dbał także o pozostałe nasze spółki. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni za wszystkie te lata ciężkiej pracy i na pewno nie będzie nam łatwo znaleźć kogoś podobnego na jego zastępstwo.

– komentuje sytuację Przemek Żebrowski.


W związku z odejściem Tomczyka, w chwili obecnej nie są planowane żadne inne zmiany w Zarządzie ani w strategii rozwoju Grupy K2. Poza agencją K2 i agencją K2 Precise w strukturach Grupy funkcjonuje także software house FABRITY, usługodawca chmurowy OKTAWAVE oraz K2Bots.AI – dostawca chatbotów opartych o sztuczną inteligencję.