Zakończenie przeglądu opcji strategicznych w Grupie K2 i wyznaczenie kierunków rozwoju

Po przeanalizowaniu możliwości rynkowych, spółka K2 Holding SA podjęła decyzję o kontynuowaniu rozwoju organicznego Grupy K2 jako największej niezależnej grupy komunikacyjno-technologicznej w Polsce. Otrzymane w procesach przeglądu oferty na zbycie udziałów Agencji K2, K2 Media oraz Oktawave Zarząd ocenił jako niesatysfakcjonujące. Przejście przez te procesy pozwoliło spółce jednak przebadać kierunki rozwoju rynku i przełożyć je na decyzje o dalszym wzroście głównych obszarów aktywności Grupy K2 w Polsce.

Strategia Agencji K2 zakłada dostarczanie wartości na każdym etapie ścieżki konsumenta. Od reklamy w telewizji, przez content w social mediach, do serwisu internetowego, czy bota w telefonie. Strategia bazuje na założeniu, że skoro konsumenci płynnie przechodzą dziś od kontaktu z komunikacją marki do korzystania z usługi czy robienia zakupów, to firmom potrzebni są partnerzy, którzy potrafią budować spójne doświadczenie na każdym etapie tej ścieżki. Aby to było możliwe Agencja będzie dalej rozwijać szeroki zakres usług w oparciu o zespół 150 specjalistów. Portfolio agencji zostało podzielone na 3 obszary – rozwijanie marek, tworzenie cyfrowych produktów oraz transformowanie biznesu, które niedawno zostały zaprezentowane na nowej stronie www.k2.pl wraz z odświeżoną marką. 

Dynamicznie rozwijająca się agencja K2 Media pracuje aktualnie nad długoterminowym pozycjonowaniem i skupia się na marketingu precyzyjnym. Trzy główne obszary rozwoju to: po pierwsze – zaawansowane usługi mediowe tj. zakup programatyczny, performance oraz search marketing, po drugie – rozwój własnej Platformy Zarządzania Danymi (DMP) oraz doradztwo w zakresie zarządzania danymi klientów, po trzecie – consulting obejmujący e-commerce, SEO czy analitykę webową.

Działająca w ramach Grupy K2 firma OKTAWAVE, będąca dostawcą największej polskiej chmury obliczeniowej, skupi się na uruchomieniu drugiego centrum danych, co dodatkowo umocni najsilniejszy wyróżnik, jakim jest bezpieczeństwo ich przetwarzania. OKTAWAVE jako jedyna spółka w Polsce posiada certyfikaty bezpieczeństwa ISO27001 oraz CSA STAR, a aktualnie pracuje nad własnymi rozwiązaniami kryptograficznymi. Równolegle prowadzi największy projekt rozwojowy wspierany funduszami EU, polegający na wdrożeniu usługi strumieniowego przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. Usługi te będą również podstawą do oferowania przez K2 Media własnego DMP.