ZWZ K2 Holding S.A. W dniu 20 czerwca 2017 r. – transmisja obrad

Zarząd K2 Holding S.A informuje, że spółka K2 Holding S.A. planuje transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca b.r. o godzinie 10:00.

Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem:
http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html