Altavia Kamikaze z międzynarodowej grupy Altavia kupuje markę K2 i spółki marketingowe giełdowego Fabrity Holding

Nowy właściciel kupuje spółki K2 Precise, Agencja K2 (funkcjonującą jako K2 Create) oraz historyczną markę K2. Zamknięta właśnie transakcja ma wartość 21,7 mln zł. Transakcja, wraz z niedawną zmianą nazwy K2 Holding na Fabrity Holding, kończy trzyletnią przebudowę grupy K2 z „wielobranżowego” holdingu reklamowo-mediowo-softwarowo-technologicznego w szybko rosnący biznes software’owy, skupiony w spółce Fabrity. Sprzedaż spółek […]

Fabrity Holding podsumowuje pierwszą połowę 2023 roku

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymała wysoką dynamikę wzrostu przychodów operacyjnych. Trwający przegląd opcji strategicznych dla segmentu marketingowego powinien zakończyć się w drugim półroczu. W pierwszej połowie 2023 roku Grupa Fabrity Holding bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i K2 Precise zakwalifikowane zostały jako aktywa przeznaczone do sprzedaży) odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży […]

Fabrity Holding szacuje wstępne wyniki I półrocza 2023

Grupa Fabrity Holding (wcześniej K2 Holding) utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych dzięki dynamicznemu rozwojowi segmentu tworzenia oprogramowania. Kontynuowany jest proces przeglądu opcji strategicznych dla segmentu marketingowego, który powinien zakończyć się do końca bieżącego roku. Wstępne, szacunkowe dane finansowe Grupy Fabrity Holding za okres styczeń-czerwiec 2023 roku bez segmentu marketingowego (spółki zależne Agencja K2 i […]

Fabrity Holding zamiast K2 Holding. Zmiana nazwy odzwierciedla ewolucję biznesu

Fabrity Holding S.A. zastąpiła już K2 Holding S.A. Zmiana uchwalona przez Walne Zgromadzenie i zarejestrowana przez KRS ma związek z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. – Software house Fabrity to obecnie nasz motor rozwoju, największy i najbardziej zyskowny biznes. Dlatego zależy nam, aby nazwa całej grupy notowanej na GPW – […]

K2 Holding zmieni się w Fabrity Holding, Walne Zgromadzenie zatwierdziło 6 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze K2 Holding zdecydowali o zmianie firmy spółki na Fabrity Holding w związku z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. Walne Zgromadzenie przychyliło się również do rekomendacji Zarządu co do podziału zysku roku 2022 i wypłaty łącznie 6 zł dywidendy na akcję (14,5 mln zł). Zgodnie z przyjętą uchwałą, ustalenie prawa […]

Zarząd K2 Holding proponuje 6 zł dywidendy na akcję, w planach zmiana nazwy na Fabrity Holding

Wśród projektów uchwał na Walne Zgromadzenie znajduje się zmiana firmy spółki na Fabrity Holding S.A. w związku z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę łącznie 14,5 mln zł dywidendy, co oznacza 6 zł na akcję (2 zł zostało już zaliczkowo wypłacone w październiku). Bardzo dobra sytuacja […]

Grupa K2 podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku

Największa jednostka biznesowa Grupy K2, software house Fabrity, zwiększyła przychody o 36% rdr i wypracowała 1,5 mln zł zysku operacyjnego (+34% rdr). Trwa proces przeglądu opcji strategicznych dla spółek marketingowych, które w związku z tym są prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Trwają już testy Perfectbota GPT, wykorzystującego szanse, jakie stwarza rewolucja sztucznej inteligencji i […]

Grupa K2 publikuje szacunkowe wyniki Q1 2023

Największy biznes Grupy K2, software house Fabrity zwiększył przychody o 36% rdr, utrzymując wysoką dynamikę rozwoju. Trwa proces przeglądu opcji strategicznych dla spółek marketingowych, które w związku z tym są prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Wybrane dane finansowe: Z opublikowanych wstępnych, szacunkowych danych finansowych Grupy K2 za okres styczeń-marzec 2023 roku wynika, że software […]

Grupa K2 po bardzo dobrym roku 2022 z optymizmem patrzy na szanse roku 2023

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 wypracowała ponad 5,5 razy wyższy zysk netto niż w poprzednim roku dzięki sukcesowi sprzedaży biznesu chmurowego. W ramach przeglądu opcji strategicznych dwie spółki marketingowe zostały również zaklasyfikowane jako aktywa do zbycia. W roku 2023 Grupa K2 spodziewa się utrzymania wysokiego tempa wzrostu biznesu software oraz rozwoju segmentu marketingowego. Wybrane dane finansowe: W […]