Grupa K2 z umowami ramowymi na 50 mln EUR dla unijnej agencji FRONTEX

Spółka Fabrity z Grupy K2, specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, podpisała kolejną prestiżową umowę ramową z FRONTEX – Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej. FRONTEX zamierza w tym rozdaniu wydać na rozwój oprogramowania do 34 mln EUR netto z opcją wzrostu wartości zamówień, a wraz z umową ramową komunikowaną w październiku oznacza to łącznie 50 mln EUR (około 222 mln PLN).

Umowy wykonawcze na konkretne prace zawierane będą na zasadzie konkurencji z partnerami, którzy zawarli obecnie analogiczne umowy ramowe. Takich firm jest dziesięć, podczas gdy w postępowaniu wpłynęły dwadzieścia dwie oferty wykonawców oraz konsorcjów, w tym od największych globalnych firm z rynku ICT. Przedmiotem umowy ramowej są usługi rozwoju oprogramowania, usług doradczych oraz serwisowych dostarczane w modelu Time&Means. Usługi polegać będą na oddelegowaniu specjalistów IT o rozmaitych kompetencjach do realizacji projektów na rzecz FRONTEX i pod kierownictwo pracowników tej agencji (wyszczególniono i dokładanie opisano blisko 60 profili kompetencyjnych z podaniem dla nich wymagań i zakresu obowiązków).

 

Fabrity jest jedyną firmą, która zawarła z Frontex obie umowy ramowe, w praktyce pokrywające wszystkie potrzeby Agencji związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania biznesowego w okresie do czterech kolejnych lat

– mówi Tomasz Burczyński, prezes spółki Fabrity.

– Historia naszej współpracy z Frontex sięga końca 2016 roku. Przez ten okres nasz zespół z sukcesem zrealizował kilka istotnych projektów. Działo się to w okresie gwałtownego nasilenia się ruchów migracyjnych ludności z państw Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, i tym samym również dynamicznego rozwoju Agencji. Ten okres pozwolił nam bardzo dobrze poznać potrzeby Frontex, szczególne realia działalności oraz wymagane standardy. Te aspekty, jak również wysiłek i wysokie kompetencje zespołu pracującego nad postepowaniami ofertowymi, pozwoliły nam zarówno zamknąć z sukcesem projekty realizowane na podstawie zakończonych już umów ramowych, jak również otworzyć współpracę z Agencją na kolejne cztery lata, z możliwością istotnego powiększenia zakresu świadczonych przez nas usług

– dodaje Tomasz Burczyński

Cieszę się z ponownego wyboru naszej oferty. To potwierdza siłę kompetencji technologicznych Fabrity i całej Grupy K2 oraz wartość przyjętej przez nas ścieżki rozwoju, polegającej przede wszystkim na budowaniu długoterminowych relacji, opartych na wysokim zaangażowaniu w realizacji powierzonych nam przez klientów zadań

– mówi Paweł Wujec, prezes Grupy K2.

 

Główna różnica między umową ramową z FRONTEX z października, a obecną polega na tym, że tamta umowa obejmuje szereg zaplanowanych projektów realizowanych w kompleksowy sposób przez zespoły pojedynczego partnera, podczas gdy najnowsza umowa obejmuje udostępnienie specjalistów, pracujących w zespołach koordynowanych przez pracowników FRONTEX. Obie umowy uzupełniają się nawzajem, a ich celem jest pokrycie wszystkich potrzeb związane z rozwojem i utrzymaniem oprogramowania w Agencji FRONTEX w okresie do czterech lat.

Oczywiście, samo zawarcie umowy ramowej nie jest gwarancją pozyskania zleceń, ale historia pokazuje, że Fabrity potrafi przebić się jakością i warunkami handlowymi w gronie już starannie wyselekcjonowanych podmiotów. W ramach poprzednich umów ramowych z FRONTEX to właśnie Fabrity wykonało prace za większość przewidzianego budżetu. Dwie poprzednie czteroletnie umowy ramowe z agencją FRONTEX spółka Fabrity zawarła w latach 2016-2017. Ich konstrukcja była zbliżona do omawianej umowy, jednakże dotyczyły usług rozwoju i utrzymania oprogramowania w węższych obszarach, tj. oprogramowania na platformie Microsoft SharePoint oraz rozwiązań Business Intelligence z wykorzystaniem produktów Microsoft. Wartości maksymalne usług, które mogły zostać dostarczone przez wszystkich partnerów, miały łączną wartość 3,25 mln EUR netto. Spółka Fabrity, w ramach realizacji umów wykonawczych, do końca trzeciego kwartału 2020 roku dostarczyła usługi o łącznej wartości ponad 2 mln EUR netto.

W najbliższych dniach Grupa K2 zamierza przedstawić strategię do 2023 roku, która będzie obejmowała również kwestie związane z segmentem software, którego trzon stanowi Fabrity.

Pełniejsze informacje o zawartej umowie ramowej zawiera raport bieżący Grupy K2 nr 66/2020.