Grupa K2 ogłasza strategię rozwoju do roku 2023

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 ogłosiła strategię rozwoju do roku 2023. Wynika z niej, że najszybszy wzrost możliwy jest w segmencie software (rozwoju oprogramowania), ale ambicją Zarządu jest również dwucyfrowy wzrost przychodów pozostałych segmentów działalności: marketing i cloud. Spółka zapowiada też wysoką dywidendę.

Strategia Grupy K2 opiera się na trzech perspektywach. Po pierwsze, zakłada wzrost organiczny należących do Grupy biznesów, przede wszystkim dzięki rozwojowi kompetencji i zespołów oraz inwestycjom w sprzedaż. Po drugie – zakłada ściślejszą współpracę w Grupie, synergie między poszczególnymi biznesami, kompleksową ofertę z zakresu transformacji cyfrowej i e-commerce oraz wzmacnianie kultury organizacyjnej, przyciągającej talenty i tworzącej z K2 doskonałe miejsce pracy dla specjalistów. Wreszcie, uzupełnieniem strategii będą działania M&A – zakup komplementarnych biznesów i rozwijanie nowych przedsięwzięć zgodnych z DNA Grupy K2.

 

Grupa K2 ma w tym roku najlepsze wyniki finansowe w swej historii, ale oczekujemy, że będzie jeszcze lepiej. Naszym celem finansowym jest docelowy roczny wzrost przychodów operacyjnych o 20% przy wzroście rentowności EBITDA do 15-20%. Proponujemy też 1 zł dywidendy za rok 2020, co oznacza stopę dywidendy na poziomie 4% i to pomimo faktu, że w rok nasza wycena na GPW wzrosła już o ponad 150%. Dziękujemy inwestorom za zaufanie

– mówi Paweł Wujec, prezes Grupy K2.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami wielkiej cyfrowej rewolucji. W Grupie K2 pomagamy biznesom, instytucjom i markom znajdować w niej właściwe miejsce i budować z sukcesem swoją obecność. Przedsiębiorcy potrzebują partnera, który do maksimum wykorzysta potencjał cyfrowych narzędzi do budowy przewagi konkurencyjnej, odnajdzie i stworzy nowe szanse i możliwości. Mamy kompetencje i doświadczenie, aby być takim partnerem 

– wskazuje Michał Paschalis-Jakubowicz, wiceprezes Grupy K2.

 

Grupa K2 jest obecna na szybko rosnących rynkach, takich jak digital transformation, Software as a Service (SaaS), cloud computing (IaaS), data driven marketing i digital communication.

 

Naszą ambicją jest, aby największy nasz biznes, czyli segment software (Fabrity i K2 Digital Products), rósł przy dalszym wzroście sprzedaży zagranicznej. Zakładamy, że nasz biznes chmurowy (Oktawave) będzie oferował coraz bardziej rozbudowany konsulting multi-cloud i poprawi marżowość. Nasze ambicje co do segmentu marketingowego (K2 Precise i Agencja K2) opierają się o najlepszą ofertę dla sektora e-commerce i bycie partnerem pierwszego wyboru w cyfrowej transformacji marek

– wskazuje Michał Paschalis Jakubowicz, wiceprezes Grupy K2.

 

Najnowszym przedsięwzięciem Grupy K2 jest chatbot drugiej generacji, który specjalizuje się w automatyzacji obsługi klienta, przede wszystkim dla e-commerce. Rozwiązanie pracuje już dla takich klientów jak IKEA i LPP (wszystkie marki na czele z Reserved). Produkt sprzedawany jest w modelu SaaS, a kolejnym krokiem w jego rozwoju jest przygotowanie rozwiązań na rynki międzynarodowe.

 

K2Bots.ai ma największy potencjał wzrostu w grupie. Choć jesteśmy dopiero na początku drogi, skuteczność chatbota pokazuje, że może to być produkt z powodzeniem oferowany na rynku globalnym. Będziemy inwestować w K2Bots, docelowo stanie się on osobnym biznesem, niewykluczone że z finansowaniem zewnętrznym dla szybszego skalowania

– wskazuje Paweł Wujec.