K2 Holding szacuje rezultaty roku 2020

Technologiczno-marketingowa Grupa K2 opublikowała wstępne nieaudytowane wybrane dane finansowe za cztery kwartały roku 2020. Wynika z nich, że był to rekordowy rok z dużymi pozytywnymi zmianami rentowności biznesu przy jednoczesnym wzroście skali działalności.

Wybrane dane finansowe:

*Wstępne szacunki, zgodnie z RB 11/2021

 

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, rentowność Grupy K2 na poziomie EBITDA podwoiła się w 2020 roku do ponad 12%. Przy wzroście przychodów ze sprzedaży usług o blisko 10 mln zł (+9% rdr) oznacza to wzrost zysku EBITDA o około 125% rdr, do 14,6 mln zł. Znaczącą różnicę widać również na poziomie wyniku operacyjnego (EBIT), gdzie zysk wzrósł o 9,3 mln zł wobec ujemnego poziomu rok wcześniej.

 

W roku 2020, dzięki elastyczności i szybkim decyzjom, uzyskaliśmy odporność na zawirowania pandemiczne. Pokazaliśmy również, że potrafimy wykorzystywać szanse, jakie niesie ze sobą gwałtownie zmieniające się otoczenie. Globalne trendy cyfryzacji biznesu, automatyzacji procesów i szybkiego rozwoju e-commerce są dla nas sprzyjające. Wykorzystaliśmy to w 2020 roku i chcemy utrzymać ten kurs w kolejnych latach. 

– podkreśla Paweł Wujec, prezes K2 Holding.

W samym czwartym kwartale zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki, zbliżone do poprzednich dwóch kwartałów, i to pomimo już istotniejszych obciążeń kosztowych związanych z rozwojem organizacji. Działamy bowiem długoterminowo i inwestujemy w rozwój. Podtrzymujemy również plan wypłaty dywidendy za rok 2020, o którym informowaliśmy w grudniu ubiegłego roku.

– wskazuje Artur Piątek, wiceprezes K2 Holding.

 

Zarząd zaproponował 1 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2020, co oznacza stopę dywidendy względem obecnego kursu akcji na poziomie około 4%, nawet pomimo wzrostu notowań o 167% od połowy roku 2020. Z kolei ogłoszona w połowie grudnia strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), przy czym wskazuje również na oczekiwane dwucyfrowe tempo wzrostu przychodów operacyjnych pozostałych segmentów działalności (marketing oraz cloud).

 

Wyniki finansowe roku 2020 odzwierciedlają zmiany, jakie zachodzą w Grupie K2 – przede wszystkim wzmocnienie i konsolidacja aktywów technologicznych. Jednocześnie technologia jest coraz mocniej obecna również w marketingu, dzięki czemu widzimy rosnący potencjał synergii między naszymi liniami biznesowymi. Przedsiębiorcy potrzebują partnera, który do maksimum wykorzysta potencjał cyfrowych narzędzi, odnajdzie i stworzy nowe możliwości. Mamy w Grupie K2 kompetencje i doświadczenie, aby być takim partnerem. 

– mówi Michał Paschalis-Jakubowicz, wiceprezes K2 Holding.

 

Przekazanie do publicznej wiadomości finalnych wyników finansowych Grupy K2 nastąpi w ramach publikacji pełnego raportu rocznego za rok 2020, która jest zaplanowana na 22 kwietnia br.