K2 Internet to już K2 Holding, którego spółki realizują strategię rozwoju w obszarach technologii i marketingu

Symboliczna zmiana nazwy spółki-matki notowanej na GPW to przypieczętowanie kierunku ewolucji Grupy K2. Rozwija ona poprzez swoje spółki zależne różnorodną działalność technologiczną i marketingową. Coraz większe znaczenie technologii w rozwoju firmy podkreśla włączenie Spółki do indeksu WIG-INFO (firmy informatyczne) i WIG-TECH (nowe technologie).

Mamy za sobą bardzo udany rok, w którym pokazaliśmy odporność na zawirowania w otoczeniu, pokazaliśmy elastyczność, podejmowanie wyzwań, wspinanie się na nowe szczyty. Globalne trendy cyfryzacji życia i biznesu, rozwoju e-commerce są na pewno dla nas sprzyjające. Po roku 2020 mamy również solidną bazę do realizacji strategii na kolejne lata

– wskazuje Paweł Wujec, Prezes Zarządu K2 Holding S.A.

 

Ogłoszona w połowie grudnia ur. strategia Grupy K2 do roku 2023 zakłada najszybszy wzrost w segmencie software (rozwój oprogramowania), ale ambicją firmy jest również dwucyfrowy wzrost przychodów pozostałych segmentów działalności: marketing i cloud.

 

Zakładamy wzrost organiczny, a także ściślejszą współpracę w Grupie, dzięki której uwolnimy kolejne synergie między poszczególnymi biznesami, oferującymi kompleksową ofertę z zakresu transformacji cyfrowej i e-commerce. Wzmacniamy kulturę organizacyjną, aby przyciągać kolejne talenty. Uzupełnieniem strategii będą działania M&A – zakup komplementarnych biznesów i rozwijanie nowych przedsięwzięć

– wskazuje Michał Paschalis-Jakubowicz, Wiceprezes K2 Holding S.A.

 

Grupa K2 jest obecna na szybko rosnących rynkach, takich jak digital transformation, Software as a Service (SaaS), cloud computing (IaaS), data driven marketing i digital communication.

 

Wszyscy jesteśmy uczestnikami wielkiej cyfrowej rewolucji. Jako Grupa K2 pomagamy biznesom, instytucjom i markom znajdować w niej właściwe miejsce i budować z sukcesem swoją obecność. Przedsiębiorcy potrzebują partnera, który do maksimum wykorzysta potencjał cyfrowych narzędzi, odnajdzie i stworzy nowe możliwości. Mamy kompetencje i doświadczenie, aby być takim partnerem

– dodaje Michał Paschalis-Jakubowicz.

 

W okresie trzech kwartałów 2020 roku Grupa K2 potroiła wynik EBITDA w ujęciu rok do roku, do 10,9 mln zł, zwiększając marżę EBITDA o 8,4 pkt proc., do 13,1 proc . Zysk netto wzrósł o 6 mln zł, a wynik operacyjny o 5,8 mln zł.

 

Publikacja raportu rocznego jeszcze przed nami, ale już po dotychczasowych wynikach wszystko wskazywało na to, że rok 2020 zapisze się jako wyjątkowy w naszej historii, i to w wielu wymiarach. To będzie też ambitny punkt odniesienia dla wyników roku 2021

– wskazuje Artur Piątek, Wiceprezes Zarządu K2 Holding S.A.

 

Już jednak nawet teraz Grupa K2 dzieli się swoim sukcesem z akcjonariuszami w bezpośredni sposób. Zarząd zaproponował 1 zł dywidendy na akcję z zysku roku 2020, co oznacza stopę dywidendy względem obecnego kursu akcji na poziomie 4,5%. O finalnej wielkości zysku przeznaczonego na dywidendę zadecyduje Walne Zgromadzenie zwołane po publikacji raportu rocznego Grupy K2, która jest zaplanowana na 22 kwietnia br.