Zarząd Fabrity Holding przewiduje około 15 mln zł na dystrybucję do akcjonariuszy

Większość wartości transakcji sprzedaży biznesów marketingowych Grupy Fabrity Holding ma trafić do akcjonariuszy. Zdecyduje o tym Walne Zgromadzenie po zakończonym roku finansowym. – Sprzedaliśmy spółki zależne K2 Precise i Agencja K2 w transakcji o wartości 21,7 mln zł. Sygnalizowaliśmy wówczas, że zamierzamy przekazać w związku z tym kolejną istotną kwotę akcjonariuszom. Na dzień dzisiejszy przewidujemy […]

Prezes Paweł Wujec zakończył transformację holdingui przekazuje stery Grupy Fabrity Tomaszowi Burczyńskiemu

Sukcesja na fotelu CEO zamyka okres przemiany wielobranżowej Grupy K2 w technologiczną Grupę Fabrity, skupioną wokół szybko rosnącego software-house’u. Inwestorzy mogą liczyć na kolejną wysoką dywidendę. – Sprzedaż spółek marketingowych kończy projekt transformacji Grupy K2 (dziś już Grupy Fabrity). W naturalny sposób jest to też koniec mojej misji w Grupie. Jestem dumny z osiągniętych efektów, […]

Altavia Kamikaze z międzynarodowej grupy Altavia kupuje markę K2 i spółki marketingowe giełdowego Fabrity Holding

Nowy właściciel kupuje spółki K2 Precise, Agencja K2 (funkcjonującą jako K2 Create) oraz historyczną markę K2. Zamknięta właśnie transakcja ma wartość 21,7 mln zł. Transakcja, wraz z niedawną zmianą nazwy K2 Holding na Fabrity Holding, kończy trzyletnią przebudowę grupy K2 z „wielobranżowego” holdingu reklamowo-mediowo-softwarowo-technologicznego w szybko rosnący biznes software’owy, skupiony w spółce Fabrity. Sprzedaż spółek […]

K2 Holding zmieni się w Fabrity Holding, Walne Zgromadzenie zatwierdziło 6 zł dywidendy na akcję

Akcjonariusze K2 Holding zdecydowali o zmianie firmy spółki na Fabrity Holding w związku z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. Walne Zgromadzenie przychyliło się również do rekomendacji Zarządu co do podziału zysku roku 2022 i wypłaty łącznie 6 zł dywidendy na akcję (14,5 mln zł). Zgodnie z przyjętą uchwałą, ustalenie prawa […]

Zarząd K2 Holding proponuje 6 zł dywidendy na akcję, w planach zmiana nazwy na Fabrity Holding

Wśród projektów uchwał na Walne Zgromadzenie znajduje się zmiana firmy spółki na Fabrity Holding S.A. w związku z wiodącym udziałem biznesu software oraz przeglądem opcji strategicznych spółek marketingowych. Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę łącznie 14,5 mln zł dywidendy, co oznacza 6 zł na akcję (2 zł zostało już zaliczkowo wypłacone w październiku). Bardzo dobra sytuacja […]

Grupa K2 podsumowuje pierwszy kwartał 2023 roku

Największa jednostka biznesowa Grupy K2, software house Fabrity, zwiększyła przychody o 36% rdr i wypracowała 1,5 mln zł zysku operacyjnego (+34% rdr). Trwa proces przeglądu opcji strategicznych dla spółek marketingowych, które w związku z tym są prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Trwają już testy Perfectbota GPT, wykorzystującego szanse, jakie stwarza rewolucja sztucznej inteligencji i […]

Grupa K2 publikuje szacunkowe wyniki Q1 2023

Największy biznes Grupy K2, software house Fabrity zwiększył przychody o 36% rdr, utrzymując wysoką dynamikę rozwoju. Trwa proces przeglądu opcji strategicznych dla spółek marketingowych, które w związku z tym są prezentowane jako aktywa przeznaczone do sprzedaży. Wybrane dane finansowe: Z opublikowanych wstępnych, szacunkowych danych finansowych Grupy K2 za okres styczeń-marzec 2023 roku wynika, że software […]